Djuptjennhaugen IV (Myra)

Djuptjennhaugen IV ligger vest for Myra sentrum, og har kort avstand til barnehager, skole, idretts- og skianlegg, butikker og andre servicetilbud. Feltet har 17 boligtomter, 10 ledige. Prisene gjelder fra 1.1.2023.

DRONEFILM Djuptjennhaugen IV

PRESENTASJON MED BILDER OG KART  (PDF, 8 MB)
 

Kart med området / tomter (PDF, 483 kB)

 

Tomtepriser Djuptjennhaugen IV per 1.1.2023
Tomt Størrelse Pris
1 SOLGT SOLGT
2 SOLGT SOLGT
3 1390 678.000
4 950 678.000
5 SOLGT SOLGT
6 1020 620.000
7 SOLGT SOLGT
8 830 564.000
9 1210 425.000
10 1200 517.000
11 1550 564.000
12 SOLGT SOLGT
13 SOLGT SOLGT
14 730 334.000
15 930 425.000
16 SOLGT SOLGT
17 930 620.000

Ved bygging av seksjonerte flerboligbygg vil det bli beregnet et tillegg på 20 % pr. ekstra bo-enhet utfra den til enhver tid gjeldende tomtepris.

I tillegg til tomteprisene kommer disse utgiftene:
- Tilkoplingsavgift - vann og kloakk
- Oppmålingsgebyr
- Tinglysing matrikkelbrev og Tinglysing skjøte (se punkt 16)
- Dokumentavgift 2,5% av tomtepris 

Reguleringsplan Vegårshei sentrum, plankart (PDF, 5 MB)

Reguleringsplan Vegårshei sentrum, planbestemmelser (PDF, 508 kB)