Djuptjennhaugen IV (Myra)

Djuptjennhaugen IV ligger vest for Myra sentrum, og har kort avstand til barnehager, skole, idretts- og skianlegg, butikker og andre servicetilbud. Feltet har 17 boligtomter. Prisene gjelder fra 1.1.2021.

DRONEFILM Djuptjennhaugen IV

 

Tomtepriser Djuptjennhaugen IV per 1.1.2021
Tomt Størrelse Pris
1 1110 381.000
2 980 381.000
3 1390 608.000
4 950 608.000
5 SOLGT SOLGT
6 1020 556.000
7 SOLGT SOLGT
8 830 505.000
9 1210 381.000
10 1200 463.000
11 1550 505.000
12 820 299.000
13 850 381.000
14 730 299.000
15 930 381.000
16 SOLGT SOLGT
17 930 556.000

Ved bygging av seksjonerte flerboligbygg vil det bli beregnet et tillegg på 20 % pr. ekstra bo-enhet utfra den til enhver tid gjeldende tomtepris.

I tillegg til tomteprisene kommer disse utgiftene (priser for året 2021):
- Påkopling vann og kloakk: kr 34.848,- (eks. mva).
- Oppmålingsgebyr: kr 19.300,- (for tomt inntil 2000 m2)
- Tinglysing matrikkelbrev: kr 540,-
- Tinglysing skjøte: kr 585,-
- Dokumentavgift 2,5% av tomtepris