Djuptjennhaugen IV (Myra)

Djuptjennhaugen IV ligger vest for Myra sentrum, og har kort avstand til barnehager, skole, idretts- og skianlegg, butikker og andre servicetilbud. Feltet har 17 nye boligtomter som er lagt ut for salg 17.9.18. Prisene gjelder for 2019.

 
I tillegg til tomteprisene kommer disse utgiftene (priser for året 2019):
- Påkopling vann og kloakk: kr 33.000,- (inkl. mva).
- Oppmålingsgebyr: kr 19.300,- (for tomt inntil 2000 m2)
- Tinglysing matrikkelbrev: kr 525,-
- Tinglysing skjøte: kr 525,-
- Dokumentavgift 2,5% av tomtepris