Djuptjennhaugen IV (Myra)

Djuptjennhaugen IV ligger vest for Myra sentrum, og har kort avstand til barnehager, skole, idretts- og skianlegg, butikker og andre servicetilbud. Feltet har 17 boligtomter. Prisene gjelder fra 1.1.2022.

DRONEFILM Djuptjennhaugen IV

 

Tomtepriser Djuptjennhaugen IV per 1.1.2022
Tomt Størrelse Pris
1 1110 401.000
2 980 401.000
3 1390 640.000
4 950 640.000
5 SOLGT SOLGT
6 1020 585.000
7 SOLGT SOLGT
8 830 532.000
9 1210 401.000
10 1200 488.000
11 1550 532.000
12 820 315.000
13 850 401.000
14 730 315.000
15 930 401.000
16 SOLGT SOLGT
17 930 585.000

Ved bygging av seksjonerte flerboligbygg vil det bli beregnet et tillegg på 20 % pr. ekstra bo-enhet utfra den til enhver tid gjeldende tomtepris.

I tillegg til tomteprisene kommer disse utgiftene (priser for året 2021):
- Påkopling vann og kloakk: kr 34.848,- (eks. mva).
- Oppmålingsgebyr: kr 19.320,- (for tomt inntil 2000 m2)
- Tinglysing matrikkelbrev: kr 540,-
- Tinglysing skjøte: kr 585,-
- Dokumentavgift 2,5% av tomtepris