Djuptjennhaugen IV (Myra)

Djuptjennhaugen IV ligger vest for Myra sentrum, og har kort avstand til barnehager, skole, idretts- og skianlegg, butikker og andre servicetilbud. Feltet har 17 boligtomter. Prisene gjelder fra 1.2.2020.

 

Tomtepriser Djuptjennhaugen IV per 1.2.2020
Tomtepriser Djuptjennhaugen IV per 1.2.2020
Tomt Størrelse Pris
1 1110 370.000
2 980 370.000
3 1390 590.000
4 950 590.000
5 1080 690.000
6 1020 540.000
7 1040 540.000
8 830 490.000
9 1210 370.000
10 1200 450.000
11 1550 490.000
12 820 290.000
13 850 370.000
14 730 290.000
15 930 370.000
16 SOLGT SOLGT
17 930 540.000

Ved bygging av seksjonerte flerboligbygg vil det bli beregnet et tillegg på 20 % pr. ekstra bo-enhet utfra den til enhver tid gjeldende tomtepris.

I tillegg til tomteprisene kommer disse utgiftene (priser for året 2020):
- Påkopling vann og kloakk: kr 33.000,- (inkl. mva).
- Oppmålingsgebyr: kr 19.300,- (for tomt inntil 2000 m2)
- Tinglysing matrikkelbrev: kr 540,-
- Tinglysing skjøte: kr 585,-
- Dokumentavgift 2,5% av tomtepris