Djuptjennhaugen IV (Myra)

Djuptjennhaugen IV ligger vest for Myra sentrum, og har kort avstand til barnehager, skole, idretts- og skianlegg, butikker og andre servicetilbud. Feltet har 17 boligtomter, 14 ledige. Prisene gjelder fra 1.1.2023.

DRONEFILM Djuptjennhaugen IV

 

Tomtepriser Djuptjennhaugen IV per 1.1.2023
Tomt Størrelse Pris
1 1110 425.000
2 980 425.000
3 1390 678.000
4 950 678.000
5 SOLGT SOLGT
6 1020 620.000
7 SOLGT SOLGT
8 830 564.000
9 1210 425.000
10 1200 517.000
11 1550 564.000
12 820 334.000
13 850 425.000
14 730 334.000
15 930 425.000
16 SOLGT SOLGT
17 930 620.000

Ved bygging av seksjonerte flerboligbygg vil det bli beregnet et tillegg på 20 % pr. ekstra bo-enhet utfra den til enhver tid gjeldende tomtepris.

I tillegg til tomteprisene kommer disse utgiftene:
- Tilkoplingsavgift - vann og kloakk
- Oppmålingsgebyr
- Tinglysing matrikkelbrev og Tinglysing skjøte (se punkt 16)
- Dokumentavgift 2,5% av tomtepris