Grasåslia (Ubergsmoen)

Grasåslia boligfelt ligger på Ubergsmoen ved fylkesveg 415, 10 km fra kommunesenteret Myra og 8 km fra E18. Kommunal barnehage ligger i feltet. Kommer du på fylkesveg 415 fra E18 tar du til høyre inn i boligfeltet ved bensinstasjonen på Ubergsmoen.

På kartet under ser du reguleringsplankartet som angir boligtomter i gult. Fylkesveg 415 fra E18 (Fiane i Tvedestrand) til Åmli går vest for området . I sørvest ligger Ubergsvann. 

Kart med tomtene (reguleringsplankart) som viser tomte nummerering 
 

Ledige tomter og tomtepriser Grasåslia per 1.1.2019
Tomt Størrelse Pris
1A 900 171.600,-
2 1000 285.000,-
3 1100 285.000,-
9 1000 285.000,-
25 1300 285.000,-
26 800 285.000,-
28 1500 285.000,-
35 1220 405.600,- *
36 1020 509.600,- *

* prisene til tomt 35 og 36 er UTEN stikkledninger til kommunalt vann- og avløpsanlegg og strøm. Påkobling til det kommunale anlegget og strøm må kjøperen ordne/betale selv og kommer i tillegg til angitt tomtepris.

I tillegg til tomteprisene kommer disse utgiftene (priser for året 2019):
- Påkopling vann og kloakk: kr 33.000,- (inkl. mva). Gjelder ikke tomt 35 og 36: Se *
- Oppmålingsgebyr: kr 19.300,- (for tomt inntil 2000 m2)
- Tinglysing matrikkelbrev: kr 525,-
- Tinglysing skjøte: kr 525,-
- Dokumentavgift 2,5% av tomtepris

Regler ang. flerboligbygg / flere boenheter på kommunal tomt

Ta kontakt med kommunen dersom du ønsker å kjøpe tomt.

Vi ønsker nye innbyggere hjertelig velkommen til Vegårshei !