Grasåslia (Ubergsmoen)

Grasåslia boligfelt ligger på Ubergsmoen ved fylkesveg 415, 10 km fra kommunesenteret Myra og 8 km fra E18. Kommunal barnehage ligger i feltet. Kommer du på fylkesveg 415 fra E18 tar du til høyre inn i boligfeltet ved bensinstasjonen på Ubergsmoen.

På kartet under ser du reguleringsplankartet som angir boligtomter i gult. Fylkesveg 415 fra E18 (Fiane i Tvedestrand) til Åmli går vest for området . I sørvest ligger Ubergsvann. 

Kart med tomtene (reguleringsplankart) som viser tomte nummerering 
 

Ledige tomter og tomtepriser Grasåslia per 1.1.2019
Ledige tomter og tomtepriser Grasåslia per 1.1.2019
Tomt Størrelse Pris
1A 900 171.600,-
2 1000 285.000,-
3 1100 285.000,-
9 1000 285.000,-
25 1300 285.000,-
26 800 285.000,-
28 1500 285.000,-
35 1220 405.600,- *
36 1020 509.600,- *

* prisene til tomt 35 og 36 er UTEN stikkledninger til kommunalt vann- og avløpsanlegg og strøm. Påkobling til det kommunale anlegget og strøm må kjøperen ordne/betale selv og kommer i tillegg til angitt tomtepris.

I tillegg til tomteprisene kommer disse utgiftene (priser for året 2019):
- Påkopling vann og kloakk: kr 33.000,- (inkl. mva). Gjelder ikke tomt 35 og 36: Se *
- Oppmålingsgebyr: kr 19.300,- (for tomt inntil 2000 m2)
- Tinglysing matrikkelbrev: kr 525,-
- Tinglysing skjøte: kr 525,-
- Dokumentavgift 2,5% av tomtepris

Regler ang. flerboligbygg / flere boenheter på kommunal tomt

Ta kontakt med kommunen dersom du ønsker å kjøpe tomt.

Vi ønsker nye innbyggere hjertelig velkommen til Vegårshei !