Grasåslia (Ubergsmoen)

Grasåslia boligfelt ligger på Ubergsmoen ved fylkesveg 415, 10 km fra kommunesenteret Myra og 8 km fra E18. Kommunal barnehage ligger i feltet. Kommer du på fylkesveg 415 fra E18 tar du til høyre inn i boligfeltet ved bensinstasjonen på Ubergsmoen.

På kartet under ser du reguleringsplankartet som angir boligtomter i gult. Fylkesveg 415 fra E18 (Fiane i Tvedestrand) til Åmli går vest for området . I sørvest ligger Ubergsvann. 

Kart med tomtene (reguleringsplankart) som viser tomte nummerering 
 

Ledige tomter og tomtepriser Grasåslia per 1.1.2020
Ledige tomter og tomtepriser Grasåslia per 1.1.2020
Tomt Størrelse Pris
1A 900 177.000,-
2 1000 294.000,-
3 1100 294.000,-
9 1000 294.000,-
25 1300 294.000,-
26 800 294.000,-
28 1500 294.000,-
35 1220 419.000,- *
36 1020 525.000,- *

* prisene til tomt 35 og 36 er UTEN stikkledninger til kommunalt vann- og avløpsanlegg og strøm. Påkobling til det kommunale anlegget og strøm må kjøperen ordne/betale selv og kommer i tillegg til angitt tomtepris.

I tillegg til tomteprisene kommer disse utgiftene (priser for året 2020):
- Påkopling vann og kloakk: kr 33.000,- (inkl. mva). Gjelder ikke tomt 35 og 36: Se *
- Oppmålingsgebyr: kr 19.300,- (for tomt inntil 2000 m2)
- Tinglysing matrikkelbrev: kr 525,-
- Tinglysing skjøte: kr 525,-
- Dokumentavgift 2,5% av tomtepris

Regler ang. flerboligbygg / flere boenheter på kommunal tomt

Ta kontakt med kommunen dersom du ønsker å kjøpe tomt.

Vi ønsker nye innbyggere hjertelig velkommen til Vegårshei !