Grasåslia (Ubergsmoen)

Grasåslia boligfelt ligger på Ubergsmoen ved fylkesveg 415, 10 km fra kommunesenteret Myra og 8 km fra E18. Kommunal barnehage ligger i feltet. Kommer du på fylkesveg 415 fra E18 tar du til høyre inn i boligfeltet ved bensinstasjonen på Ubergsmoen.

På kartet under ser du reguleringsplankartet som angir boligtomter i gult. Fylkesveg 415 fra E18 (Fiane i Tvedestrand) til Åmli går vest for området . I sørvest ligger Ubergsvann. 

Prisene gjelder fra 1.1.2021

Kart med tomtene (reguleringsplankart) som viser tomte nummerering (JPG, 153 kB)
 

Ledige tomter og tomtepriser Grasåslia per 1.6.2021
Tomt Størrelse Pris
1A 900 181.000,-
2 1000 232.000,-
3 1100 257.000,-
9 1000 257.000,-
25 1300 232.000,-
26 800 232.000,-
28 1500 257.000,-
35 1220 438.000,-
36 1020 490.000,-


I tillegg til tomteprisene kommer disse utgiftene (priser for året 2021):
- Påkopling vann og kloakk: kr 34.848,- (eks. mva).
- Oppmålingsgebyr: kr 19.300,- (for tomt inntil 2000 m2)
- Tinglysing matrikkelbrev: kr 540,-
- Tinglysing skjøte: kr 585,-
- Dokumentavgift 2,5% av tomtepris

Regler ang. flerboligbygg / flere boenheter på kommunal tomt

Ta kontakt med kommunen dersom du ønsker å kjøpe tomt.

Vi ønsker nye innbyggere hjertelig velkommen til Vegårshei !