Mauråsen (Myra)

Boligfelt Mauråsen er et boligfelt som er opparbeidet i 2011/2012. Feltet ligger like sør for Myra sentrum, og har kort avstand til barnehager, skole, idretts- og skianlegg, butikker og andre servicetilbud. Hele feltet har 44 boligtomter. Per januar 2023 er omtrent 1/4 del av tomtene ledige/til salgs.  

Vi gjør oppmerksom på at flere tomter enda ikke er ferdig boltet eller innmålte, og tomtestørrelsene er derfor ikke helt nøyaktige, men tomteoversikten viser størrelsesorden. 

Prisene gjelder fra 1.1.2023

Beliggenhet av tomter vises på dette kartet (tomter angitt med 'B'):

Tomtepriser Mauråsen boligfelt per 1.1.2023
Tomt Størrelse Pris
13 1400 417.000,-
18 1900 528.000,-
30 1300 417.000,-
32 1700 528.000,-
35 1600 417.000,-
39 1100 417.000,-
40 1300 528.000,-
42 1900 528.000,-
43 1450 638.000,-


I tillegg til tomteprisene kommer disse utgiftene:
- Tilkoplingsavgift - vann og kloakk
- Oppmålingsgebyr
- Tinglysing matrikkelbrev og Tinglysing skjøte (se punkt 16)
- Dokumentavgift 2,5% av tomtepris 


Reguleringsplan Mauråsen kart (PDF, 7 MB)

Ta kontakt med kommunen dersom du ønsker å kjøpe tomt.

Vi ønsker nye innbyggere hjertelig velkommen til Vegårshei!