Mauråsen (Myra)

Boligfelt Mauråsen er et boligfelt som er opparbeidet i 2011/2012. Feltet ligger like sør for Myra sentrum, og har kort avstand til barnehager, skole, idretts- og skianlegg, butikker og andre servicetilbud. 16 (av 44) tomter er salgsklare per medio 2018. 

Vi gjør oppmerksom på at flere tomter enda ikke er ferdig boltet eller innmålte, og tomtestørrelsene er derfor ikke helt nøyaktige, men tomteoversikten viser størrelsesorden. 

Beliggenhet av tomter vises på dette kartet (tomter angitt med 'B'):

Tomtepriser Mauråsen boligfelt per 1.1.2019
Tomtepriser Mauråsen boligfelt per 1.1.2019
Tomt Størrelse Pris
13 1400 351.600,-
14 1400 351.600,-
18 1900 445.200,-
30 1300 351.600,-
32 1700 445.200,-
35 1600 351.600,-
39 1100 351.600,-
40 1300 445.200,-
42 1900 445.200,-
43 1450 538.800,-


I tillegg til tomteprisene kommer disse utgiftene (priser for året 2019):
- Påkopling vann og kloakk: kr 33.000,- (inkl. mva).
- Oppmålingsgebyr: kr 19.300,- (for tomt inntil 2000 m2)
- Tinglysing matrikkelbrev: kr 525,-
- Tinglysing skjøte: kr 525,-
- Dokumentavgift 2,5% av tomtepris
 


Reguleringsplan Mauråsen kart (PDF, 3 MB)

Ta kontakt med kommunen dersom du ønsker å kjøpe tomt.

Vi ønsker nye innbyggere hjertelig velkommen til Vegårshei!