Mauråsen (Myra)

Boligfelt Mauråsen er et boligfelt som er opparbeidet i 2011/2012. Feltet ligger like sør for Myra sentrum, og har kort avstand til barnehager, skole, idretts- og skianlegg, butikker og andre servicetilbud. Hele feltet har 44 boligtomter. Per januar 2020 er omtrent 1/3 del av tomtene ledige/til salgs.  

Vi gjør oppmerksom på at flere tomter enda ikke er ferdig boltet eller innmålte, og tomtestørrelsene er derfor ikke helt nøyaktige, men tomteoversikten viser størrelsesorden. 

Beliggenhet av tomter vises på dette kartet (tomter angitt med 'B'):

Tomtepriser Mauråsen boligfelt per 1.1.2020
Tomtepriser Mauråsen boligfelt per 1.1.2020
Tomt Størrelse Pris
13 1400 362.000,-
14 1400 362.000,-
18 1900 459.000,-
30 1300 362.000,-
32 1700 459.000,-
35 1600 362.000,-
39 1100 362.000,-
40 1300 459.000,-
42 1900 459.000,-
43 1450 555.000,-


I tillegg til tomteprisene kommer disse utgiftene (priser for året 2020):
- Påkopling vann og kloakk: kr 33.000,- (inkl. mva).
- Oppmålingsgebyr: kr 19.300,- (for tomt inntil 2000 m2)
- Tinglysing matrikkelbrev: kr 540,-
- Tinglysing skjøte: kr 585,-
- Dokumentavgift 2,5% av tomtepris
 


Reguleringsplan Mauråsen kart (PDF, 3 MB)

Ta kontakt med kommunen dersom du ønsker å kjøpe tomt.

Vi ønsker nye innbyggere hjertelig velkommen til Vegårshei!