Mauråsen (Myra)

Boligfelt Mauråsen er et boligfelt som er opparbeidet i 2011/2012. Feltet ligger like sør for Myra sentrum, og har kort avstand til barnehager, skole, idretts- og skianlegg, butikker og andre servicetilbud. Hele feltet har 44 boligtomter. Per januar 2022 er omtrent 1/4 del av tomtene ledige/til salgs.  

Vi gjør oppmerksom på at flere tomter enda ikke er ferdig boltet eller innmålte, og tomtestørrelsene er derfor ikke helt nøyaktige, men tomteoversikten viser størrelsesorden. 

Prisene gjelder fra 1.1.2022

Beliggenhet av tomter vises på dette kartet (tomter angitt med 'B'):

Tomtepriser Mauråsen boligfelt per 1.1.2022
Tomt Størrelse Pris
13 1400 393.000,-
18 1900 498.000,-
30 1300 393.000,-
32 1700 498.000,-
35 1600 393.000,-
39 1100 393.000,-
40 1300 498.000,-
42 1900 498.000,-
43 1450 602.000,-


I tillegg til tomteprisene kommer disse utgiftene (priser for året 2021):
- Påkopling vann og kloakk: kr 34.848,- (eks. mva).
- Oppmålingsgebyr: kr 19.320,- (for tomt inntil 2000 m2)
- Tinglysing matrikkelbrev: kr 540,-
- Tinglysing skjøte: kr 585,-
- Dokumentavgift 2,5% av tomtepris
 


Reguleringsplan Mauråsen kart (PDF, 3 MB)

Ta kontakt med kommunen dersom du ønsker å kjøpe tomt.

Vi ønsker nye innbyggere hjertelig velkommen til Vegårshei!