Tangheia (Ubergsmoen)

En kommunal tomt i boligfelt Tangheia til salgs. Fin beliggenhet og kort avstand fra Tangen nærmiljøanlegg, elva, Ubergsvann og fylkesvei.

Tangheia er et eksisterende boligfelt med 14 bebygde tomter. Den siste ledige tomten i feltet er justert slik at den har blitt en fin og romslig tomt (1000 m2). Tomten ligger 200 meter fra Tangen nærmiljøanlegg med fotballbane, badeplass og grillbu. På vestsiden av Tangheia renner elven og på sørsiden ligger Ubergsvann. Kort vei til fylkesveien. Pris på tomt er kr. 271.000 (per 1.1.2022).

I tillegg til tomteprisene kommer disse utgiftene (priser for året 2021):
- Påkopling vann og kloakk: kr 34.848,- (eks. mva).
- Oppmålingsgebyr: kr 19.320,- (for tomt inntil 2000 m2)
- Tinglysing matrikkelbrev: kr 540,-
- Tinglysing skjøte: kr 585,-
- Dokumentavgift 2,5% av tomtepris