Private boligtomter

Tjennheia: boligfelt i Myra (sentrum):


Tjennheia er et nytt boligfelt (2020) med 55 private tomter i sentrum av Vegårshei (Myra). Mer informasjon: https://www.tjennheia.no/.

Kommunale boligtomter i Myra: Djuptjennhaugen !V
Kommunale boligtomter i Myra: Mauråsen
 

Spredt boligbygging

Det er mange grunneiere på Vegårshei som selger boligtomter rundt om i kommunekretsene. Disse områdene som er tilrettelagt for boligbebyggelse vises i kommuneplanen for Vegårshei.

Kommuneplanen åpner for bygging av omtrent 150 boliger innen 48 områder rundt omkring i kommunen.

Kommunens målsetting med spredt boligbygging er:

  1. å tilrettelegge for spredt boligbygging, styrke befolkningsgrunnlaget og skape økt virksomhet i kretsene
  2. å bidra til å forenkle saksbehandlingen, korte ned saksbehandlingstiden og øke forutsigbarheten for utfallet av byggesøknader innenfor områder avsatt til spredt boligbygging

Kommuneplanen

Kommuneplanen

Områder med spredt boligbygging

Liste med områder hvor det er tillatt med spredt boligbebyggelse. Ta gjerne kontakt med vedkommende grunneier dersom du ønsker mer informasjon.

Områder hvor det er tillatt med spredt boligbebyggelse
Område Antall tomter Grunneier Detaljkart gnr/bnr
SB 1 Vierli 4 Øystein Vierli SB 58 (PDF, 859 kB) 33/1, 2
SB 2 Nærestad 2 Astrid Myhre SB 55 (PDF, 846 kB) 32/1
SB 3 Simonstad 6 Lars Simonstad SB 55 (PDF, 846 kB) 31/3
SB 4 Nærestad 2 Kari Tveide SB 54 (PDF, 452 kB) 32/5
SB 5 Røed 3 Per Heimdal SB 54 (PDF, 452 kB) 32/10
SB 7 Hølliene 4 Vegårshei kommune SB 39 (PDF, 366 kB) 42/27
SB 8 Solnes 1 Astrid Myhre SB 53 (PDF, 269 kB) 32/33
SB 10 Råssålkilen 3 Jacob Einar Olimstad SB 49 (PDF, 665 kB) 38/1
SB 11 Bulitjenn 1 Jacob Einar Olimstad SB 49 (PDF, 665 kB) 38/1
SB 14 Ettestøl 4 I. Torstveit/G. Ettestøl SB 37 (PDF, 684 kB) 42/1
SB 15 Ettestøl 1 Gunnar Ettestøl SB 36 (PDF, 193 kB) 42/71
SB 16 Nordtjenn 1 Nils Olav Selåsdal SB 20 (PDF, 326 kB) 1/1
SB 17 Tveiten 1 Nils Olav Selåsdal SB 20 (PDF, 326 kB) 1/1
SB 18 Selåsdalen 0 Nils Olav Selåsdal SB 20 (PDF, 326 kB) 1/1
SB 19 Selåsvatn 1 Torvild Selås SB 21 (PDF, 396 kB) 2/2
SB 20 Ormshammer 3 Christina Ormshammer SB 23 (PDF, 548 kB) 3/1
SB 21 Ormshammer 3 Christina Ormshammer SB 23 (PDF, 548 kB) 3/1
SB 22 Espeland 6 Liv-Torill Heen Espeland SB 16 (PDF, 1023 kB) 4/2
SB 24 Sørdal 3 Aud Mogen SB 14 (PDF, 352 kB) 6/12
SB 26 Færsnes 4 Torjus Færsnes SB 9 (PDF, 234 kB) 16/3
SB 27 Steheia 6 Knut Bergan SB 8 (PDF, 992 kB) 17/1
SB 29 Nes 4 Kari Næs SB 6 (PDF, 709 kB) 18/1
SB 30 Haukenes 2 Harald Mo SB 2 (PDF, 210 kB) 26/1
SB 33 Sundet 6 Tor Kvifte SB 5 (PDF, 477 kB) 20/1
SB 34 Nyli 3 Ståle Johnsen Høivold SB 14 (PDF, 352 kB) 6/33, 37
SB 35 Gorrtangen 2 Øyvind Løvnes SB 12 (PDF, 196 kB) 12/1
SB 36 Nesland 5 Guro Ringheim Bakke SB 7 (PDF, 749 kB) 16/10
SB 37 Hommelsgård 5 Grunde Jørgen Hommelsgård SB 32 (PDF, 2 MB) 46/1
SB 39 Simonstad 2 Arnold Simonstad kom.plan (PDF, 21 MB) 31/3
SB 42 Sundet 4 Knut Sunde kom.plan (PDF, 21 MB) 20/6
SB 43 Espeland 3 Liv-Torill Heen Espeland kom.plan (PDF, 21 MB) 4/2
SB 44 Skeimyr 5 Nils Raudsandmoen kom.plan (PDF, 21 MB) 6/4
SB 45 Mjåvatn / Varden 6 Olav Aas kom.plan (PDF, 21 MB) 14/7
SB 46 Skeimo 5 Nils Mjåvatn kom.plan (PDF, 21 MB) 6/63
SB 48 Lauve 2 Tallak Arne Lauve kom.plan (PDF, 21 MB) 41/3
SB 49 Lauve 1 Tallak Arne Lauve kom.plan (PDF, 21 MB) 41/3
SB 50 Lauve 3 Tallak Arne Lauve kom.plan (PDF, 21 MB) 41/3
SB 51 Lauve 1 Tallak Arne Lauve kom.plan (PDF, 21 MB) 41/3
SB 52 Lauve 2 Odd Munch-Olsen kom.plan (PDF, 21 MB) 41/28
SB 53 Mo 4 Arvid og Sonja Lindtveit kom.plan (PDF, 21 MB) 25/9
SB 54 Simonstad 1 Arnold Simonstad kom.plan (PDF, 21 MB) 31/3