Skal du gifte deg?

Hvem kan gifte seg hos oss?

Alle som ønsker det kan gifte seg ved borgerlig vielse i Vegårshei kommune.

Slik går dere frem

For å inngå ekteskap i Norge, må staten først undersøke om dere har lov til å gifte dere. Det vil si en kontroll av at dere oppfyller alle vilkår i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten (Skatteetaten) som prøver ekteskapsvilkårene. Dette kalles for prøving av ekteskapsvilkårene. Dersom vilkårene er oppfylt sender folkeregistermyndighetene en prøvingsattest.

Nødvendig informasjon og søknadsskjema.

Dere er selv ansvarlige for søke om prøvingsattest.

Hvis alt er i orden, kan dere regne med at dere får prøvingsattesten innen 2-3 uker. Skatteetaten hastebehandler ikke søknader om prøvingsattest. 

Prøvingsattesten er kun gyldig i fire måneder. Det er et krav etter ekteskapsloven at prøvingsattesten er gyldig den dagen ekteskapet inngås.

Søknad om prøvingsattest

Hvordan bestiller vi vielsen?

Når prøvingsattesten er mottatt kan brudeparet kontakte kommunen for å avtale tidspunkt for vielsen. Ta kontakt med oss i godt tid og minst tre uker før ønsket dato for vielse.

Husk at dere må sende kopi av gyldig legitimasjon sammen med prøvingsattesten senest to uker før vielsen.

Hvis det står i prøvingsattesten at den som skal gjennomføre vielsen må sjekke om brudeparet har gyldig opphold i landet, må kopi av dokumentasjon på gyldig opphold også sendes inn senest to uker før vielsen.

All dokumentasjon sendes i posten eller leveres til ekspedisjonen på kommunehuset. 

Når og hvor kan vi gifte oss? 

Vegårshei kommune tilbyr i utgangspunktet vielser mandag til fredag fra kl. 9-15. Vielser holdes i utgangspunktet i kommunestyresalen/ordførerens kontor. Dersom dere har ønske om annet lokale/pynt enn det kommunen tilbyr, eller andre ting (musikk, diktlesning e.l.) må dere ordne og betale dette selv.

Ta kontakt med ekspedisjonen i kommunen hvis dere har spørsmål.

Hva koster det?

Det er i utgangspunktet gratis å gifte seg dersom vielsen finner sted i kommunens åpningstid. Dersom dere ønsker å gifte dere utenfor åpningstiden må dere betale kr. 1 000,-.

Om dere har andre ønsker utover retningslinjene kan kommunen kreve gebyr tilsvarende ekstrakostnader.

Hvem kan utføre vielsen?

Ordfører, Kirsten Helen Myren
Varaordfører John Geir Smeland

Etter vielsen

Brudeparet for tilsendt midlertidig vielsesattest. Vi sender den også til folkeregistret som utsteder endelig vielsesattest.

Dersom du skal endre navn og skal på bryllupsreise i utlandet må du huske å sørge for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten. Hvis ikke kan du få problemer ved innsjekking.

Har du spørsmål?

Vi anbefaler Skatteetatens veileder - Veien til ekteskapet.

Kontaktinformasjon

Ekspedisjon og sentralbord
E-post
Telefon 37 17 02 00


Mandag, tirsdag og fredag 9 - 15

Kirsten Helen Myren
Ordfører (SP)
E-post
Telefon 37 17 02 32
Mobil 916 29 046