Beredskap

Denne siden er laget med bruk av anker: Om du klikker på lenken "Anker" øverst i denne artikkelen, kommer du hit. 

 

Beredskapsplaner

Vegårshei kommune har en beredskapsplan som gjelder hele kommunens organisasjon. I tillegg finnes det delplaner til kommunens beredskapsplan som tar for seg bestemte fagområder.

Les mer om kommunens ansvar og planverk

Kriseledelsen

Kriseledelse kan etableres når:

  • hendelsen vil eller kan påvirke mange innbyggere i kommunen
  • hendelsen krever tiltak fra flere kommuneområder
  • hendelsen vil medføre et stort informasjonsbehov 

Mindre hendelser håndteres på fagnivå.

Beredskapskoordinator i Vegårshei kommune er Tore Smeland. 

Kommunedirektør og ordfører har ansvar og fullmakt til å etablere kriseledelse. Ordføreren har ansvar for kontakt med publikum og media.

Medlemmer i kriseledelsen: kommunedirektør, ordfører, enhetsledere , kommuneoverlege, beredskapskoordinator og leder av informasjonstjenesten.

Andre ressurser hentes inn ved behov.

Befolkningsvarsling

Varsling 24

Kommunen benytter Varsling 24 for å varsle husstander og bedrifter i et geografisk område om hendelser via SMS og e-post. Vi henter vår informasjon fra kontakt- og reservasjonsregisteret. Det er derfor viktig at du sørger for kontaktinformasjon din er oppdatert i registeret.

Les mer om befolkningsvarsling på varsling24.no 

Nødvarsel

Nødvarsel er en tjeneste fra norske myndigheter. Det er politiet og Sivilforsvaret som avgjør hvilket område som skal varsles og som sender ut selve varselet

Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Les mer om hvordan Nødvarsel fungerer

Psykososialt Kriseteam

Vegårshei kommune har et eget psykososialt kriseteam som trer i funksjon når en ulykke/katastrofe rammer.

Smittevern

Kommuneoverlegen har ansvar for smittevern og miljørettet helsevern.

Jodtabletter 

Vegårshei kommune har et lager med jodtabletter. Alle kommuner skal ha nok tabletter til alle innbyggere under 18, samt gravide og ammende. Mange kan ha spørsmål om jodtabletter på grunn av krigen i Ukraina. Under følgende lenken ligger mer informasjon om jodtabletter og om hvordan tablettene blir fordelt ved behov: 

Informasjon om hvordan tablettene blir fordelt ved behov. 

Les mer om jodtabletter på nettsiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.
Jodtabletter - informasjon på flere språk

Atomberedskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har god informasjon på sin nettside.
Atomberedskap - hva kan jeg gjøre?
Atomberedskap - informasjon på flere språk
Slik snakker du med barn og ungdommer om krig og frykt for atomulykker

Tilfluktsrom

Kommunen har ikke offentlige tilfluktsrom. Det er et "privat tilfluktsrom" på  Vegårshei skule som er beregnet på elever og ansatte.  Det har ikke vært plikt til å bygge tilfluktsrom i Vegårshei kommune siden 1976.

Egen beredskap

Er du (u)forberedt på våtere og ville vær? Holder du brannøvelse hjemme? Hva bør du gjøre i tordenvær? Vi har samlet litt informasjon og gode tips til enkle tiltak for egenberedskap.

Vakt / Vakttelefon

Vei, vann, avløp og kommunale bygg - vakttelefon utenom ordiner arbeidstid
Hverdager 15:00 - 08:00 samt helger /helligdager.
Tlf: 950 44 634
Manglende brøyting eller strøing - 950 44 634

 

 

Kontaktinformasjon

Tore Smeland
Enhetsleder for samfunn og infrastruktur
E-post
Telefon 37 17 02 23
Mobil 91 33 63 14