Beredskap - jodtabletter

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. Les mer om jodtabletter ved atomulykker.

Vegårshei kommune har følgende beredskap vedr. jodtabletter:

  1. Kommunen har jodtabletter på lager til målgruppen 0 - 18 år, ammende og gravide.
  2. Kommunen vil distribuere jodtabletter til målgruppene innen 4 timer etter at evt. varsel er gitt av myndighetene. Tablettene vil bli utdelt på skolen, i barnehagene og Helestasjonen (barn som ikke går i barnehage, ammende og gravide).
  3. Dersom en slik hendelse skulle inntreffe kveld eller helg må tablettene hentes på skolen (for elever ved skolen) og i den barnehagen barnet går. Det vil bli gitt beskjed via våre kanaler. Øvrige målgrupper henter på Helsestasjonen.
  4. Målgruppen varsles med befolkningsvarsling (Varsling 24).

 

Information in other languages