Brannøvelse i hjemmet

De fleste husstander har i dag ett eller flere brannslukkingsapparat. Mange har også branntepper liggende på et lurt sted, og de fleste hjem har opptil flere røykvarslere. Men den dagen det er bruk for slukkeapparat eller brannteppe, vet alle hvor de finner det? Og ikke minst; vet alle hvordan utstyret brukes?

Med jevne mellomrom, og minimum én gang i året, bør alle i husstanden delta på en felles beredskapsøvelse.

Brannøvelse

 • Hvor finner jeg brannslukkingsapparat og brannteppe?
 • Hvordan brukes et brannteppe? (Se veiledning på brannteppet).
 • Er brannslukkingsapparatet i orden? (Sjekk trykkmåleren, og snu apparatet opp ned et par ganger for å høre om pulveret flyter som det skal).
 • Hvordan brukes brannslukkingsapparatet? (Se veiledning på apparatet).
 • Sjekk at alle røykvarslerne i huset virker? Legg gjerne opp til at dagen man øver beredskap i hjemmet også er dagen for å skifte batteri i røykvarslerne.
 • Hva er boligens rømningsveier i tilfelle brann?
 • Test alternative rømningsveier (f.eks. brannstige e.l.).
 • Avtal møtested utenfor huset.
 • Hvor er hovedstoppekranen?
 • Er alle kjent med eget sikringsskap?
 • Sørg for å utbedre feil og mangler som avdekkes.

Begynner det å brenne, må hele familien spille på lag. Det er derfor viktig at man snakker sammen om hva man skal gjøre dersom en brannsituasjon skulle oppstå. Legg en plan slik at alle på forhånd vet hva de skal gjøre.

Dersom dere er to eller flere voksne: Avtal hvem av dere som tar seg av hvilket barn. Det kan være livreddende å ha snakket om disse tingene.

Tre viktige ord i tilfelle brann: «Redde, varsle, slukke».

HUSK: Barn skal ikke slukke brann og de skal heller ikke ta med seg ting ut hvis det brenner.

1. Redde

Sørg for at alle som oppholder seg i boligen kommer seg trygt ut. Lukk dører og vinduer. Gå til møteplassen dere på forhånd er blitt enige om.

Bruk aldri heis når det brenner.

2. Varsle

Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Oppgi nøyaktig adresse til bygningen som brenner.

3. Slokke

Dersom brannen ikke er blitt for stor, forsøk å slukke med husbrannslange eller brannslukkingsapparat, men utsett ikke deg selv for fare. Bruk aldri vann på elektriske installasjoner (sikringsskap mv.) eller på brennende fett, eksempelvis smult.

Husk at det trengs tre ting for å starte en brann: Luft, brennbart materiale og varme. Fjerner du en av disse slukker du brannen. Steng derfor dører og vinduer og forsøk å lukke brannen inne. Når det er tomt for oksygen vil flammene dø ut.

Ved brann i eksempelvis smult eller annen type fett på komfyren, kan du kvele flammene ved å bruke brannteppe. Et brannteppe bør alltid være plassert i nærheten av komfyr.

Unngå å inhalere røyk

En av de vanligste dødsårsakene ved brann er røykforgiftning, så kom deg derfor ut så fort som mulig. Ettersom røyken stiger oppover bør du krype langs gulvet siden det er mer oksygen der. Hvis det i tillegg er mørkt kan du bruke veggen som retningshjelp til nærmeste utgang.