Er du (u)forberedt?

Er du (u)forberedt på våtere og ville vær? Holder du brannøvelse hjemme? Hva bør du gjøre i tordenvær? På denne siden får du gode tips til enkle tiltak for egenberedskap.

Forskrift om kommunal beredskapsplikt skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet.

Det å bidra til å heve bevisstheten rundt og nødvendigheten av egenberedskap, ikke minst relatert til ekstremvær, er en naturlig del av beredskapsarbeidet i Vegårshei kommune. Det skal som oftest svært lite til for å forebygge store konsekvenser av ekstreme værforhold eller andre hendelser, eksempelvis brann.

Er du (u)forberedt?

Uforutsette hendelser, ulykker og utfordringer som langvarig strømbrudd eller isolasjon på grunn av ekstremvær, kan på kort tid snu opp ned på hverdagen vår. Spørsmålet du som innbygger må stille deg er i hvor stor grad du er forberedt på å takle uforutsette hendelser?

Selv om kommunen har et overordnet og lovfestet ansvar for innbyggernes sikkerhet, er det mye man også må og bør ta ansvar for selv. Det vil være situasjoner der strømmen kan bli borte, det kan bli kaldt, telefonen din kan slutte å virke, og måten vi lever på kan plutselig bli helt annerledes.

Kanskje vil du ikke kunne få hjelp så fort som du måtte ønske, og da må du kunne ta vare på deg selv og dine noen dager. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oppfordrer alle til å ha et reservelager av det man er aller mest avhengig av – både mat, vann og varmekilder.

Været blir våtere og villere. Bare det siste året har vi hatt snøfall som førte til bortfall av strøm, tele, nett og infotjenester og flom. Hva kan så den enkelte husstand gjøre for å sikre seg best mulig mot uvær og andre uforutsette hendelser?

Aktuelle lenker: