Vakttelefon og kontaktinformasjon

Kommunal vakttelefon

Vei, vann, avløp og kommunale bygg - vakttelefon utenom ordinær arbeidstid
Hverdager 15:00 - 08:00 samt helger /helligdager.

Tlf: 950 44 634

Manglende brøyting eller strøing - 950 44 634

Kontaktinformasjon for hendelsesområder

kontaktinfo hendelsesområder
Henselsesområde Instans/person Telefon
Medisinsk (nød)hjelp Ambulanse Utrykning 113
Kommunelege Vegårshei 37 17 02 45 Kommunelege Vegårshei
Legevakt Arendal (nasjonalt nr.) 116 117 Legevakt Arendal (nasjonalt nr.)
Kriseledelse Vegårshei kommune 37 17 02 00
Ordfører 916 29 046 Ordfører
Rådmann 957 77 273 Rådmann
Kommunalsjef 481 94 565 Kommunalsjef
Psykososialt bistand Bo- og omsorgsenter 37 17 02 50
Smitte Kommunelege Vegårshei 37 17 02 45
Norsk Folkehelseinstitutt 22 04 26 43 Norsk Folkehelseinstitutt
Ledningsbrudd van/avløp Teknisk vakt Vegårshei 950 44 634
Brøyting kommunale veier Teknisk vakt Vegårshei 950 44 634
Barnevern Barneverntjeneste øst i Agder 47 93 333
NAV: NAV:
Politi 02800 / 112
Alarmtelefon barn og unge 11 61 11
Veihjelp ved bilulykker Viking 0 60 00
Falck 0 22 22 Falck
Heimevernet/Forsvaret Områdesjef Knut Aall 480 085 66
www.forsvaret.no 0 30 03 www.forsvaret.no
Fylkesmannen i Aust og Vest - Agder Beredskapsavdelingen Yngve Årøy
Fylkesberedskapssjef 951 36 846 Fylkesberedskapssjef
Sivilforsvar Aust-Agder Kjell Kvamme 47 60 00 33
Aust-Agder fylkeskommune www.austagderfk.no 37 01 73 00
Miljøverndepartementet 47 70 09 84
Mattilsynet www.mattilsynet.no 22 40 00 00
Agder Energi Nett www.aenett.no 0 72 72
Folkehelseinstituttet www.fhi.no 21 07 70 00