Bosetting

Alle flyktninger som bosettes i Vegårshei kommune etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), får hjelp til å finnet et sted å bo. Det er IMDI som bestemmer hvilken kommune du skal bli bosatt i, og vi følger avtalen med IMDi.

Hvordan får jeg bolig?

Flyktningtjenesten skaffer boliger til alle flyktninger som skal bosettes i Vegårshei. Noen av boligene er kommunale  og noen leies i det private boligmarkedet. Hvis du etter hvert ønsker å flytte til en annen bolig som du selv skaffer, står du fritt til å gjøre det.

Boligen er møblert med det aller mest nødvendige, men du må selv handle inn det meste av møbler og utstyr. Vi passer på at boligen ligger i nærheten av buss-transport, så det skal være greit for deg å komme til voksenopplæring i Risør hvor du skal gå på introduksjonsprogram.

Hva skjer ved ankomst?

Vi tar deg imot når du kommer og viser deg rundt i boligen. Vi har med mat og klær så du skal være varm og mett. Så avtaler vi møte neste dag hvor du får mer informasjon og vi blir bedre kjent med deg og hva du har behov for. Det er alltid tolk med på møtet så du forstår det som blir sagt.

Vi forteller hva Flyktningtjenesten er og hva vi kan hjelpe deg med. Vi forteller hvordan det er å bo i Norge og i norske hus, om strøm, lys og varme, ventilasjon og lufting, renhold og søppelsortering og mye mer. Vi forteller deg hvor du kan finne helsestasjon, post, kommunehuset og andre viktige tjenester i Vegårshei. Og hvordan du kontakter legevakt, sykehus, politi og brannvesen.

Kontaktinformasjon

NAV Øst i Agder
Telefon 55 55 33 33