Abup drop in

Abup drop in er et tilbud til barn og unge, og deres foresatte. Psykologspesialistene Bård Bertelsen og Espen Odden fra Abup, Avdeling for barn og unges helse, Sørlandet sykehus HF, Arendal er på plass hver andre torsdag (ikke i ferier) og tilbyr drop in konsultasjon rettet mot barn og unge på Familiehuset i Tvedestrand.

Ønsker du å benytte deg av tilbudet ta kontakt med helsesøster Bjørg Lia.

Det kreves ikke henvisning, og det gis ingen videre oppfølging fra Abup etter konsultasjonen.

Tjenesten er underlagt Forskrift for pasientjournal, det vil si at det føres journal i barnets/ungdommens sykehusjournal i de tilfeller der de som kommer til konsultasjonen har tilstrekkelig myndighet til å samtykke til dette.

Hva kan du får hjelp til?

Alle som har en bekymring som angår et barn eller en ungdoms psykiske helse kan benytte tjenesten. Det vil si ungdom over 16 år, barn under 16 år i følge med foresatte, foreldre alene og familier sammen. Videre kan skoler, barnehager, PPT, helsestasjon, barnevern, fastleger, psykisk helse og alle andre kommunale virksomheter som er i befatning med barn og ungdom, benytte tjenesten for konsultasjon og å tenke sammen.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Besøksadresse

Helsestasjonen i Tvedestrand, Fritz Smithsgate 1
4900 Tvedestrand

Henvend dere på venterommet – samtalene foregår i 3. etasje

 

Kontaktinformasjon

Bjørg Lia
Helsesøster/Synskontakt
E-post
Telefon 37 17 02 37
Mobil 93 08 29 28


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei