Forebyggende arbeid blant ungdom

I det forebyggende arbeidet blant ungdom er flere tjenester involvert, som blant andre skole, skolehelsetjenesten, psykisk helse, barnevern og politiet. Det forebyggende arbeidet skjer gjennom forebyggingsprogrammer, grupper og individuell oppfølging. 

De sentrale forebyggende programmene i Vegårshei kommune er:

SLT-modellen

SLT står for Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak, og er en samarbeidsmodell utviklet av Det kriminalitetsforebyggende råd til bruk i norske kommuner. SLT handler ikke om å sette i gang mange nye tiltak. Målet er at de forebyggende ressursene som finnes, utnyttes best mulig i et koordinert samspill. Samarbeidsgruppen i Vegårshei består av Barneverntjenesten øst i Agder, politikontakt for Vegårshei kommune, inspektør ved Vegårshei skole og psykiatrisk sykepleier.

Kjærlighet og Grenser

I løpet av januar 2019 skal vi innføre programmet Kjærlighet og Grenser. Dette er et program om kommunikasjon og relasjoner som gjennomføres for foreldre og ungdom på 7. klassetrinn, og har fokus på forebygging av rus blant ungdom. Programmet varer i 7 uker og retter seg mot familiene, med like stor vekt på ungdom og foreldre. Dette er et samarbeid mellom helsestasjon for ungdom og skolen. Derfor er helsesøster (Bjørg Lia), psykisk helse (Anette Bergan) og lærerere (Mari Granerud og Lars Marius Dalane) involvert.

Målet med programmet er å styrke beskyttende faktorer når det gjelder psykiske helseplager og veilede foreldre i forkant av ungdomstida. Konkret vil det si at vi skal jobbe med å:

  • forebygge alkohol-, narkotika- og tobakksbruk blant tenåringer
  • forbedre samarbeidet mellom hjem og skole
  • bygge gode foreldrenettverk
  • øke ungdommenes sosiale kompetanse

Les mer på hjemmesiden til Kompetansesenter rus – region sør KoRus Sør

Kontaktinformasjon

Gunn Karin Songedal
Psykiatrisk sykepleier
E-post
Telefon 37 17 02 71
Mobil 908 33 804