Kjærlighet og grenser

Kjærlighet og Grenser er et program om kommunikasjon og relasjoner som gjennomføres for foreldre og ungdom på 7. klassetrinn, og har fokus på forebygging av rus blant ungdom.

Programmet varer i 7 uker og retter seg mot familiene, med like stor vekt på ungdom og foreldre. 

Målet med programmet er å styrke beskyttende faktorer når det gjelder psykiske helseplager og veilede foreldre i forkant av ungdomstida. Konkret vil det si at vi skal jobbe med å:

  • forebygge alkohol-, narkotika- og tobakksbruk blant tenåringer
  • forbedre samarbeidet mellom hjem og skole
  • bygge gode foreldrenettverk
  • øke ungdommenes sosiale kompetanse

Koronasituasjon: Les her (nederst på siden under denne linken) hvordan gjennomføring av 'kjærlighet og grenser' blir i 2021

Les mer på hjemmesiden til Kompetansesenter rus – region sør KoRus Sør

Kontaktinformasjon

Anette Fidje Bergan
Sykepleier i skolehelsetjenesten -og SLT kontakt
E-post
Telefon 48 10 15 66