SLT modellen

SLT står for Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak, og er en samarbeidsmodell utviklet av Det kriminalitetsforebyggende råd til bruk i norske kommuner.

SLT handler ikke om å sette i gang mange nye tiltak. Målet er at de forebyggende ressursene som finnes, utnyttes best mulig i et koordinert samspill. Samarbeidsgruppen i Vegårshei består av Barneverntjenesten øst i Agder, politikontakt for Vegårshei kommune, inspektør ved Vegårshei skole og psykiatrisk sykepleier.