Skolehelsetjenesten

Hva tilbyr vi?

Skolen har en skolehelsetjeneste med sykepleier Vi arbeider helsefremmende og forebyggende med fokus på å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. Sykepleier gir veiledning, helseundersøkelser, vaksinering og oppfølging.

Alle skolebarn i alderen 6-20 år år kommer inn under skolehelsetjenesten.

Oppgaver som sykepleier utfører i skolehelsetjenesten:

  • Helseopplysning/ undervisning i samarbeid med skole.
  • Individuell hjelp og henviser videre ved behov.
  • Samarbeider tett med foreldrene, skolens personell, PPT, barnevern, sykehuset, BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) og HABU (Habilitering for barn og unge).

Skolehelsetjenesten er gratis for kommunens innbyggere i skolealder.

Tannlege

Aust - Agder fylkeskommune har ansvar for tannhelsetjenesten

Faste tilbud fra skolehelsetjenesten

Faste tilbud fra skolehelsetjenesten
Når Tilbud Kommentar
Skolestart Helseundersøkelse ved lege og helsesøster. Innkalling til helsestasjon
2. trinn Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt (Tetravac).
3. trinn Måling av høyde og vekt. Oppfølging etter behov. Samtale individuelt eller i gruppe om tema helse og trivsel. Helseopplysningsskjema fra foresatte.
5. trinn Undervisning i psykisk helse.
6. trinn Vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR vaksine).
7. trinn HPV vaksine for jentene. Tre doser.
8. trinn Måling av høyde og vekt. Samtale individuelt eller i gruppe om tema helse og trivsel.
9. trinn Samlivsundervisning.
10. trinn Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio (Boostrix polio). Utskrift av vaksinasjonskort

Kontaktinformasjon

Anette Fidje Bergan
Sykepleier i skolehelsetjenesten
E-post
Telefon 481 01 566

Åpningstider

Mandag - fredag: 09:00-14:30