Skolehelsetjenesten

Hva tilbyr vi?

Skolen har en skolehelsetjeneste med helsesøster. Vi arbeider helsefremmende og forebyggende med fokus på å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. Helsesøster gir veiledning, helseundersøkelser, vaksinering og oppfølging.

Alle skolebarn i alderen 6 – 16 år kommer inn under skolehelsetjenesten.

Oppgaver som helsesøster utfører i skolehelsetjenesten:

  • Helseopplysning/ undervisning i samarbeid med skole.
  • Individuell hjelp og henviser videre ved behov.
  • Samarbeider tett med foreldrene, skolens personell, PPT, barnevern, sykehuset, BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) og HABU (Habilitering for barn og unge).

Skolehelsetjenesten er gratis for kommunens innbyggere i skolealder.

Tannlege

Aust - Agder fylkeskommune har ansvar for tannhelsetjenesten

Faste tilbud fra skolehelsetjenesten

Faste tilbud fra skolehelsetjenesten
Når Tilbud Kommentar
Skolestart Helseundersøkelse ved lege og helsesøster. Innkalling til helsestasjon
2. trinn Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt (Tetravac).
3. trinn Måling av høyde og vekt. Oppfølging etter behov. Samtale individuelt eller i gruppe om tema helse og trivsel. Helseopplysningsskjema fra foresatte.
5. trinn Undervisning i psykisk helse.
6. trinn Vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR vaksine).
7. trinn HPV vaksine for jentene. Tre doser.
8. trinn Måling av høyde og vekt. Samtale individuelt eller i gruppe om tema helse og trivsel.
9. trinn Samlivsundervisning.
10. trinn Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio (Boostrix polio). Utskrift av vaksinasjonskort

Kontaktinformasjon

Bjørg Lia
Helsesøster/Synskontakt
E-post
Telefon 37 17 02 37
Mobil 930 82 928


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei
 

Åpningstider

Kontortid på skolen
Mandag: 09:30-12:00