Handlingsveileder

Vegårshei kommune har en egen handlingsveileder knyttet til BTI.

Handlingsveilederen er selve oppskriften på hvordan vi skal gå fram i konkrete tilfeller der vi er bekymret for barn/ungdommer/familier. Veilederen beskriver strukturene og prosessene vi skal benytte oss av i arbeidet med barn og unge, både innenfor hver enkelt tjeneste og mellom tjenestene.

Handlingsveileder for bedre tverrfaglig innsats (BTI)