Hospitering hos Vegårshei kommune

Vegårshei kommune og Sørlandet sykehus skal nå prøve å få til en gjensidig hospitering. Ansatte fra Vegårshei kommune har allerede hopsitert på Sørlandet sykehus, og nå ønsker vi dere ved Sørlandet sykehus velkommen til å hospitere hos oss!

Avtalen om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:

  • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
  • Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå
  • Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
  • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
  • Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp

Hvem kan hospitere hos oss?

Våre 3 dagers hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere ved Sørlandet sykehus

Vi er to enheter som har gått sammen for å lage 1 hospiteringsprogram:

Mandag: - Fokus på demens.
Tirsdag: - Fokus på bo- og omsorgssenteret, legevistitt, faglig forum.
Onsdag:- Fokus på hjemmesykepleie, omsorgsbolig, samarbeid Vegårshei- Sørlandet sykehus.

Les mer om oss og kommunen her på nettside

Hva du kan forvente?

Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye hvordan vi jobber i kommunehelsetjenesten. Hospiteringsprogrammene våre har som hovedmål å gi deg et lite innblikk i enhetenes organisering, tilnærmingsmetoder/miljøterapeutiske tiltak og hva vi tilbyr av behandling.

Vi forventer at du selv er bevisst ditt fokus for hospiteringen med tanke på egen arbeidssituasjon/nytte.

Synes du dette høres interessant ut?

– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da fyller du ut søknadsskjemaet sammen med din leder og sender søknad om hospitering hos oss! 

Søknadsskjema

 

Våre enheter har kapasitet til å ta imot inntil 2 hospitanter 3 dager hver vår (uke 11 ) og høst (uke 42 ).  Vi har tro på at hospiteringsoppholdet kan føre til utveksling av kunnskap, heving av din kompetanse og at det kan bidra til å styrke samarbeidet mellom Sørlandet sykehus og Vegårshei kommune!

På vegne av oss alle i Vegårshei kommune


Enhetsleder Helse og omsorg