Informasjon om koronavirus

Oppdatert 3. juni

Endringer under menypunkter "Barnehager og skole"

Se oppdateringslogg øverst i hvert menypunkt på hva som er nytt eller endret.