Barnehager og skole

Barne- og ungdomsskolen er på gult nivå fra og med 20.01.21.

Oppdateringslogg - Barnehager og skole

Oppdateringslogg

19.01.21 - Ungdomsskolen tilbake til gult nivå fra og med 20.01.21
04.01.21 - Innføring av rødt nivå på ungdomsskolen
11.08.20 - Oppdatert artikkel med info om status for håndtering av korona ved nytt barnehage og skoleår. Menypunkt om skoleskyss.
03.06.20 - Oppdatering i artikkelen angående ny veileder for skole og barnehage som kom 2. juni
28.05.20 - Oppdatering i artikkelen angående ny veileder for skole og barnehage som kommer 2. juni.
23.04.20 - Lagt til punkt/artikkel - Informasjon om gjenåpning av skole og SFO for 1. - 4. trinn, Endringer under punkt om Skoleskyss og Omsorgstilbud.
21.04.20 - Lagt til lenker til veileder og andre info om åpning av skolen 1. - 4. trinn
20.04.20 - Lagt til en lenke til en ny artikkel - "Gjenåpning av Vegårshei barnehage"
17.04.20 - Lagt til lenke til veileder for åpning av barnehage og lenke til informasjon til foreldre i artikkelen
15.04.20 - Lagt til tekst Betaling når tilbudet starter opp igjen under punktet "Foreldrebetaling og reduksjon i foreldrebetaling" og fjernet info om påske
07.04.20 - Lagt til punkt angående omsorgstilbud i påsken og endret på tekst under 'Barnehager og skole' jf. regjeringens kunngjøring 7.4 kl. 16
03.04.20 - Lagt inn påskehilsen fra personalet. 
02.04.20 - Lagt til punkt "Aktiviteter for barn og hele familien".
01.04.20 - Endret på tekst under punkt om" Reduksjon i foreldrebetaling".

 

Skole og barnehage

Alle barnehager og skoler har siden juni kunnet planlegge for en mer normal barnehage og skolehverdag.
Reviderte og oppdaterte smitteveilederne for barnehage, barnetrinn og u-trinn.

Trafikklysmodellen

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Vi har gått fra rødt til gult nivå i denne modellen.

Barnehagene

Litt forklaring til nivåinndeling av smitteverntiltakene for barnehagen

Grønt nivå

 • Kjennetegnes ved at barnehagehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering med avdelinger og samarbeid på tvers.

Gult nivå

 • Hele avdelinger kan regnes som en kohort. Barnehagene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ulike avdelinger.

Rødt nivå

 • Barna skal deles inn i mindre grupper og kohorter. Barnehagene må vurdere ulike oppmøtetider for barna og sørge for at det er avstand mellom kohorter som ikke samarbeider. 

Vegårshei barnehage har gjort noen strakstiltak som vi velger å beholde uansett nivå:

 • Ringeklokke ved porten
 • Håndsprit ved porten
 • Ingen gjennomgang av uteområde (Myra).  

Åpningstid i barnehagene

Barnehagene på Vegårshei vil ha normal åpningstid kl: 7:00 - 16:30

For spørsmål ta kontakt med din barnehage.

Skole

Barne- og ungdomsskolen operere på gult nivå.

Det er trygt for barn å gå på skolen.

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. Vi har hele tiden fokus på å sikre godt smittevern.

Vi er spesielt opptatt av:

 • Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.
 • Vask hender før dere kommer på skolen.
 • God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

Trafikklysmodellen på skolen

 

Grønt nivå

 • Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming.

Gult nivå

 • Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager.
 • Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre.
 • Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

Rødt nivå

 • Elevene vil bli delt inn i mindre grupper.
 • Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen.
 • Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider.
 • Vi må holde god avstand til hverandre
 • Elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer.

Har du spørsmål ta kontakt med skolen.

Vi forholder oss til retningslinjer og veiledere vi får fra utdanningsdirektoratet og folkehelseinstituttet. Generell informasjon om disse føringene finner du her:

Barnehager og skoler

Aktiviteter for barn og hele familien

Kommunes fysioterapeut har samlet en del forslag til aktiviteter for barn og hele familien. Her er aktiviteter som passer på tur, ute og inne. Sjekk det ut da vel!

Aktiviteter for barn og hele familien

7. trinn: gjennomføring av kjærlighet og grenser 2021

Det var planlagt å gjennomføre kjærlighet og grenser rett etter jul i 7.trinn. På grunn av Covid-19, ser vi det som vanskelig å gjennomføre den som planlagt. Vaksine er på vei, men det vil være vanskelig å forutse når nok personer av befolkningen har fått tatt den. Vi har i samråd med våre ledere valgt å kjøre en alternativ gjennomføring denne gangen. Det er lite greit å utsette utover våren, da det fort vil kollidere med så mange andre ting for foreldre og for oss ansatte. Vi kommer til å bruke ressursene på å ha et opplegg for elevene på skolen, med oppstart i midten av januar. Vi vil da ha fokus på temaer i kjærlighet og grenser, der vi skal forsøke å gi informasjon til hjemmet med oppgaver som foreldrene skal gjøre underveis i opplegget. Det kommer til å være skrevet opp på ukeplanen, slik at det vil være mulig å følge med.

Vi har fått midler fra Østre Agder Sparebank til å ha servering på kurset. Disse midlene kommer vi til å bruke på elevene, så det vil være noe servering første og siste gang. 

 

Skoleskyss

NB! Fra og med 05.01.21 til og med 18.01.21 har ungdomsskolen rødt nivå. Vi minner derfor om skjerpede smitteverntiltak i forhold til skoleskyssen. (PDF, 2 MB)

Trafikklysmodellen ved skoleskyss

 

Gult nivå:

 • Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen.
 • Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever, selv om dette er et krav for andre reisende.

Rødt nivå:

Omsorgspenger - hjemme med barn

Praktiske problemer med barnepass som oppstår som følge av stengte barnehager og skoler, gir ikke grunnlag for sykemelding.

Husk at fastlegene må bruke sine ressurser på syke pasienter, og det er viktig at de ikke belastes med forespørsler om sykemelding fra friske personer som er hjemme på grunn av stengte barnehager og skoler.

Perioden for omsorgspenger har blitt utvidet - les mer på NAVs side om omsorgspenger.