Skoler og barnehager

Mer normal hverdag for barn og unge 

Les regjeringens pressemelding (1. februar 2022) om en mer normal hverdag for barn og unge: 

Mer normal hverdag for barn og unge (pressemelding, regjering, 1. februar 2022) 

Endringer - gjelder testing fra 2.2.2022

Vi skal ikke teste hele avdelinger/klasser.

Vi vil fortsette å sende informasjon hjem ved smitte på avdelingen/i klassen, slik at foresatte kan følge med på symptomer hos sine barn.

Kun de som har symptomer bør teste seg. Har dere behov for test ta kontakt med barnehage eller skole.
 

Barn/unge som tester positivt på hurtigtest

Foresatte til barn/unge som tester positivt på hurtigtest skal kontakte skole/barnehagen. Ved registrering av positiv hurtigtest vil barnehage og skole bli informert. De vil sørge for at det blir sendt ut melding via visma/vigilo/MyKid til de øvrige foresatte på avdelingen i barnehagen og klassen på skolen.

Informasjonen om hvem som er smittet er taushetsbelagt og kommuniseres derfor ikke til foresatte.

Mer informasjon om smitte, karanteneregler og testing: 
Smitte, karanteneregler og testing

Skoler og barnehager på grønt nivå

Det er ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO. Regjeringen åpner opp for at kommunene selv kan vurdere tiltaksnivået.

I Vegårshei kommune driftes skolene på grønt nivå. 

Dette vet vi om smitte i barnehager og skoler (generelt)

Det er fortsatt ting vi ikke vet om smitte, omikron og pandemiens utvikling og konsekvenser, men vi har heldigvis mye og god kunnskap. UDIR har oppsummert FHIs kunnskap om smitte og smitterisiko i barnehager og skoler på denne siden:  

'Dette vet vi om smitte i barnehager og skoler (generelt)' (udir.no)

Ang. skyss av elever

Det anbefales at elevene bruker munnbind i skolebussen.

Nyttige lenker

Har du nyoppståtte luftveissymptomer? (flytskjema) - FHI

Nærkontakter og smittekarantene - FHI

Hva skal du gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer? - FHI

Barn og ungdom - FHI

Veiledere om smittevern i barnehager og skoler (udir.no)

Oppsummeringen av hva vi vet om smitte i barnehager og skoler: UDIR.

Når har elever krav på opplæring hjemme?

Når har elever krav på opplæring hjemme? (udir.no)

Åpningstid i barnehagene

Barnehagene på Vegårshei har normal åpningstid kl: 7:00 - 16:30

For spørsmål ta kontakt med din barnehage.


Vi er spesielt opptatt av:

  • Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.
  • Vask hender før dere kommer på skolen.
  • God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

Har du spørsmål ta kontakt med skolen.

Vi forholder oss til retningslinjer og veiledere vi får fra utdanningsdirektoratet og folkehelseinstituttet. Generell informasjon om disse føringene finner du her:

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

 

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

 

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler

Barnehager og skoler