Barnehager og skole

Oppdateringslogg - Barnehager og skole

Oppdateringslogg

28.05.20 - Oppdatering i artikkelen angående ny veileder for skole og barnehage som kommer 2. juni.
23.04.20 - Lagt til punkt/artikkel - Informasjon om gjenåpning av skole og SFO for 1. - 4. trinn, Endringer under punkt om Skoleskyss og Omsorgstilbud.
21.04.20 - Lagt til lenker til veileder og andre info om åpning av skolen 1. - 4. trinn
20.04.20 - Lagt til en lenke til en ny artikkel - "Gjenåpning av Vegårshei barnehage"
17.04.20 - Lagt til lenke til veileder for åpning av barnehage og lenke til informasjon til foreldre i artikkelen
15.04.20 - Lagt til tekst Betaling når tilbudet starter opp igjen under punktet "Foreldrebetaling og reduksjon i foreldrebetaling" og fjernet info om påske
07.04.20 - Lagt til punkt angående omsorgstilbud i påsken og endret på tekst under 'Barnehager og skole' jf. regjeringens kunngjøring 7.4 kl. 16
03.04.20 - Lagt inn påskehilsen fra personalet. 
02.04.20 - Lagt til punkt "Aktiviteter for barn og hele familien".
01.04.20 - Endret på tekst under punkt om" Reduksjon i foreldrebetaling".

 

Skole

Onsdag 27. mai holdt regjeringen pressekonferanse der det ble kjent at det kommer ny smitteveileder for skolen som gjelder fra 2. juni. Dette kan medføre endring i organisering av skolehverdagen for våre elever. Da de nye veilederne ikke har kommet ennå, vil vi starte uke 23 med lik organisering som nå. Ved endringer av organisering, vil det komme ny beskjed i løpet av uke 23

Informasjon til foresatte om skoleåpning (PDF, 119 kB)
Reviderte og oppdaterte smitteveilederne for barnehage, barnetrinn og u-trinn.

Barnehagene

27. mai holdt regjeringen pressekonferanse der det ble kjent at det kommer ny smitteveileder for barnehage og skole, gjeldende fra 2. juni. 

Det nye i denne omgang er at vi kan gå ut i fra drift med hele avdelinger og normal åpningstid.

Barnehagene på Vegårshei vil ha normal åpningstid fra 2. juni, 7:00 - 16:30. Dette gjelder alle barnehagene.

Barnehagene vil justere sin organisering de neste dagene og foreldre kan forvente å motta informasjon direkte fra sin barnehage. 
De nye veilederne er ikke offentliggjort enda så det vil være forhold i veilederen vi ikke kjenner til enda. Justeringer i organiseringen vil bli nødvendig og alt vil ikke være helt på plass før i løpet av uke 23.

Åpningstid i barnehagene

Barnehagene på Vegårshei vil ha normal åpningstid fra 2. juni kl: 7:00 - 16:30

For spørsmål ta kontakt med din barnehage.

Gjenåpning av Vegårshei barnehage. - kort info om tiltak

Skole

VIKTIG informasjon om gjenåpning av skole og SFO for 1. - 4. trinn.

Vi forholder oss til retningslinjer og veiledere vi får fra utdanningsdirektoratet og folkehelseinstituttet. Generell informasjon om disse føringene finner du her:

Barnehager og skoler

Aktiviteter for barn og hele familien

Kommunes fysioterapeut har samlet en del forslag til aktiviteter for barn og hele familien. Her er aktiviteter som passer på tur, ute og inne. Sjekk det ut da vel!

Aktiviteter for barn og hele familien

Viktig informasjon om gjenåpning av skole og SFO for 1. - 4. trinn
Hvem kan få omsorgstilbud?

Barnehage og skole i Vegårshei kommune har et omsorgstilbud tilgjengelig for barn under 12 år. Fra 13. april 2020 gjelder tilbudet barn der en av de foresatte arbeider i kritisk samfunnsfunksjon og det ikke finnes annen mulighet for barnepass.  Det gjelder også ansatte i barnehager, 1. - 4. trinn i skolen og på SFO. Tilbudet omfatter også barn i familier der hverdagen oppleves som ekstra vanskelig. Vi ønsker å være til stede for de sårbare barna i vår kommune i disse tider.

Ved behov for et slikt tilbud, ta kontakt med:

Enhetsleder for barnehage: hildegunn.myre.dale@vegarshei.kommune.no eller tlf. 404 82 651

Enhetsleder for skole og SFO: ingunn.lund@vegarshei.kommune.no eller tlf. 909 61 709.

Hva er definert som samfunnskritiske funksjoner?

Liste over samfunnskritiske funksjoner

Foreldrebetaling - reduksjon i foreldrebetaling

Foreldre vil få reduksjon i regningen som følge av korona-stengt barnehage og SFO. 

Betaling når tilbudet starter opp igjen

 

Fratrekk og reduksjon i foreldrebetalingen kommer på første faktura etter at barnehagen og skole/SFO åpner igjen. 

SFO

Som en del av Koronatiltakene har vi ikke felles matservering på SFO før sommeren, og elevene må ha med niste og drikkeflaske. Det vil derfor ikke kreves matpenger for SFO-tilbudet i denne tiden.

Barnehage

Foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass. 

De som ikke ønsker å benytte barnehage/SFO plassen må si denne opp for å unngå betaling. Oppsigelsen gjelde fra barnehage/SFO åpner igjen dersom plassen sies opp innen 17. april for barnehage og innen 24. april for SFO. Sies plassen opp etter disse datoen gjelder vanlige oppsigelsesfrister.

Se om oppsigelsesfrister i barnehage

Se om oppsigelsesfrister for SFO i vedtektene

Private barnehager

De som har barnehageplass i private barnehage må ta kontakt med styrer i barnehagen for informasjon vedrørende foreldrebetalingen og fratrekk i forbindelse med stengingen.
 

Hjemmeundervisning

Fra og med 27. april åpner skolen og SFO igjen for elever på 1. - 4. trinn. For 5.  - 10. trinn fortsetter hjemmeundervisningen inntil videre. Hjemmeundervisning vil også bli gitt for elever fra 1.-4. trinn som er i risikogruppen, og som dermed ikke kan stille på skolen. Dette i dialog med kontaktlærer. Hjemmeundervisningen for 5.-10. trinn vil bli gitt som tidligere i perioden, og tilgjengelig informasjon om oppgavene vil ligge på Its Learning.

For de som opplever problemer med tilgang til eller bruk av digitale læremidler, ta kontakt med kontaktlærer.

Henting av lærebøker, PCer og klær

Foresatte/elever kan få hente utstyr. Kontakt rektor i forkant. Tlf. 909 61 709

Skriftlig eksamen er avlyst

Alle eksamener for på 10. trinn og alle skriftlige eksamener for elever på videregående skole er avlyst
Les mer på udir.no

Skoleskyss

Nasjonal veiledning anbefaler minst mulig bruk av offentlig transport. Vi har derfor hatt påmelding til skysstilbudet fra 27. april. Antall elever som skal benytte dette tilbudet er meldt inn til AKT, og smittevernstiltak og anbefalinger er sendt til alle som skal benytte dette tilbudet. Informasjon om dette finner dere her: 

  • Bruk av offentlig transport bør begrenses så mye som mulig.
  • Ved bruk av skoleskyss, bør barna sitte med minst et setes mellomrom. For eksempel kan det på en buss med fire sitteplasser per rad, sitte to barn per rad med alternerende vindu/midtgang. Elevene må holde en meters avstand når de venter på bussen//annet transportmiddel. Se illustrasjon.
  • Elever må vaske hender før de kommer til skoen og tilbake til hjemmet

Elever med omsorgstilbud

De som får omsorgstilbud må levere og hente selv.

 

Klikk for stort bilde - Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiallærer og skolehelsetjeneste

Sosilallærer

Skolens sosiallærer Greta Hauge er tilgjengelig ved behov. Elever kan sende henne privat chat på Its learning, så tar hun kontakt via chat eller telefon.

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten har fra 20. april normal aktivitet.
Les mer om skolehelsetjenesten.​​​​​​​

Anette Fidje Bergan kan nås på telefon 481 01 566

Omsorgspenger - hjemme med barn

Praktiske problemer med barnepass som oppstår som følge av stengte barnehager og skoler, gir ikke grunnlag for sykemelding.

Husk at fastlegene må bruke sine ressurser på syke pasienter, og det er viktig at de ikke belastes med forespørsler om sykemelding fra friske personer som er hjemme på grunn av stengte barnehager og skoler.

Perioden for omsorgspenger har blitt utvidet - les mer på NAVs side om omsorgspenger.