Barnehager og skole

Oppdateringslogg - Barnehager og skole

Oppdateringslogg

03.06.20 - Oppdatering i artikkelen angående ny veileder for skole og barnehage som kom 2. juni
28.05.20 - Oppdatering i artikkelen angående ny veileder for skole og barnehage som kommer 2. juni.
23.04.20 - Lagt til punkt/artikkel - Informasjon om gjenåpning av skole og SFO for 1. - 4. trinn, Endringer under punkt om Skoleskyss og Omsorgstilbud.
21.04.20 - Lagt til lenker til veileder og andre info om åpning av skolen 1. - 4. trinn
20.04.20 - Lagt til en lenke til en ny artikkel - "Gjenåpning av Vegårshei barnehage"
17.04.20 - Lagt til lenke til veileder for åpning av barnehage og lenke til informasjon til foreldre i artikkelen
15.04.20 - Lagt til tekst Betaling når tilbudet starter opp igjen under punktet "Foreldrebetaling og reduksjon i foreldrebetaling" og fjernet info om påske
07.04.20 - Lagt til punkt angående omsorgstilbud i påsken og endret på tekst under 'Barnehager og skole' jf. regjeringens kunngjøring 7.4 kl. 16
03.04.20 - Lagt inn påskehilsen fra personalet. 
02.04.20 - Lagt til punkt "Aktiviteter for barn og hele familien".
01.04.20 - Endret på tekst under punkt om" Reduksjon i foreldrebetaling".

 

Skole

I regjeringens pressekonferanse 27. mai, ble det gjort kjent at skolene nå kan nedjustere sine smittetiltak til gult nivå. Endringen er bl.a. at en klasse nå regnes som en kohort, og at elevene derfor står friere til å være sammen både i timer og friminutt med elever fra eget trinn. 1 meters regelen innenfor kohorten er også tatt bort. Dette skal gi oss mulighet til å normalisere skoletilbudet for våre elever, og vi har fått nye smitteveiledere for å ivareta dette. Disse ligger her nede.

Det vil ikke bli helt ordinær timeplan for alle elever, og vi setter ikke inn oppdeling med faglærere i alle trinn. Organiseringen for de neste ukene (fram til sommerferien) bygger på tiltak etter smitteveilederen vurdert av kommunelege, faglige vurderinger per trinn og en evaluering med erfaringer fra de første ukene etter oppstart. Klikk på øverste link for informasjon om hvordan skoletimene til hver enkelte trinn blir fram til sommerferien:

Brev sendt ut til foresatte med info om skoletilbudet fra 4.6.2020 fram til sommerferien (PDF, 207 kB)


Reviderte og oppdaterte smitteveilederne for barnehage, barnetrinn og u-trinn.
 

Barnehagene

Den 2. juni kom en ny smitteveileder for barnehage og skole:

Reviderte og oppdaterte smitteveilederne for barnehage, barnetrinn og u-trinn.

Det nye i denne omgang er at vi kan gå ut i fra drift med hele avdelinger og normal åpningstid.

Barnehagene på Vegårshei vil ha normal åpningstid fra 2. juni, 7:00 - 16:30. Dette gjelder alle barnehagene.

Barnehagene vil justere sin organisering de neste dagene og foreldre kan forvente å motta informasjon direkte fra sin barnehage. 
De nye veilederne er ikke offentliggjort enda så det vil være forhold i veilederen vi ikke kjenner til enda. Justeringer i organiseringen vil bli nødvendig og alt vil ikke være helt på plass før i løpet av uke 23.

Åpningstid i barnehagene

Barnehagene på Vegårshei vil ha normal åpningstid fra 2. juni kl: 7:00 - 16:30

For spørsmål ta kontakt med din barnehage.

Gjenåpning av Vegårshei barnehage. - kort info om tiltak

Skole

VIKTIG informasjon om gjenåpning av skole og SFO for 1. - 4. trinn.

Vi forholder oss til retningslinjer og veiledere vi får fra utdanningsdirektoratet og folkehelseinstituttet. Generell informasjon om disse føringene finner du her:

Barnehager og skoler

Aktiviteter for barn og hele familien

Kommunes fysioterapeut har samlet en del forslag til aktiviteter for barn og hele familien. Her er aktiviteter som passer på tur, ute og inne. Sjekk det ut da vel!

Aktiviteter for barn og hele familien

Foreldrebetaling - reduksjon i foreldrebetaling

Foreldre vil få reduksjon i regningen som følge av korona-stengt barnehage og SFO. 

Betaling når tilbudet starter opp igjen

 

Fratrekk og reduksjon i foreldrebetalingen kommer på første faktura etter at barnehagen og skole/SFO åpner igjen. 

SFO

Som en del av Koronatiltakene har vi ikke felles matservering på SFO før sommeren, og elevene må ha med niste og drikkeflaske. Det vil derfor ikke kreves matpenger for SFO-tilbudet i denne tiden.

Barnehage

Foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass. 

De som ikke ønsker å benytte barnehage/SFO plassen må si denne opp for å unngå betaling. Oppsigelsen gjelde fra barnehage/SFO åpner igjen dersom plassen sies opp innen 17. april for barnehage og innen 24. april for SFO. Sies plassen opp etter disse datoen gjelder vanlige oppsigelsesfrister.

Se om oppsigelsesfrister i barnehage

Se om oppsigelsesfrister for SFO i vedtektene

Private barnehager

De som har barnehageplass i private barnehage må ta kontakt med styrer i barnehagen for informasjon vedrørende foreldrebetalingen og fratrekk i forbindelse med stengingen.
 

Omsorgspenger - hjemme med barn

Praktiske problemer med barnepass som oppstår som følge av stengte barnehager og skoler, gir ikke grunnlag for sykemelding.

Husk at fastlegene må bruke sine ressurser på syke pasienter, og det er viktig at de ikke belastes med forespørsler om sykemelding fra friske personer som er hjemme på grunn av stengte barnehager og skoler.

Perioden for omsorgspenger har blitt utvidet - les mer på NAVs side om omsorgspenger.