Skoler og barnehager på grønt nivå fra og med mandag 24.januar 2022

Skoler og barnehager på grønt nivå fra og med mandag 24.januar 2022.

Det er ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO. Regjeringen åpner opp for at kommunene selv kan vurdere tiltaksnivået.

I Vegårshei kommune er det bestemt at skolene kan driftes på grønt nivå fra og med mandag 24.1.22. Ved økt smittetrykk i enkelte trinn/klasser, vil vi øke testingen. 

Kommunale og private barnehager driftes også på grønt nivå fra og med mandag 24.1.22. Barnehager som har et økt smittetrykk, vil kunne drives på gult nivå for en periode etter en vurdering av kommuneoverlegen. Ved økt smittetrykk i barnehagene vil vi øke testingen. 

Grønt nivå vil bli innført fra og med mandag 24.januar 2022

Foresatte har fått informasjon via kommunikasjonsplattformene: Visma flyt, Vigilo og Mykid.

 

Dette vet vi om smitte i barnehager og skoler (generelt)

Det er fortsatt ting vi ikke vet om smitte, omikron og pandemiens utvikling og konsekvenser, men vi har heldigvis mye og god kunnskap. UDIR har oppsummert FHIs kunnskap om smitte og smitterisiko i barnehager og skoler på denne siden:  

'Dette et vi om smitte i barnehager og skoler (generelt)' (udir.no)

Ang. skyss av elever

Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.

Ved transport i skoletiden kan elevene sitte sammen innen kohorten, der dette blir vanskelig anbefaler vi elevene å ha med seg munnbind til eget bruk.

Generelt om trafikklysmodellen

Dersom situasjonen tillater det, kan barnehager og skoler drives på grønt nivå. Lokale helsemyndigheter i kommuner med mye smitte kan vurdere om det er behov for gult eller rødt nivå.

Det er viktig at barn og unge får et best mulig tilbud, med mest mulig tilstedeværelse i barnehage og skole. Smittesituasjonen er ulik i kommunene. Det er derfor behov for målrettede tiltak som begrenser smitte, samtidig som barn og unge fortsatt kan være i barnehagen og på skolen.

Mer om trafikklysmodellen og hva dette inneholder for skole og barnehalge ligger her:

Nivåinndeling av smitteverntiltak – trafikklysmodellen - Udir

  1. ingen syke barn skal møte i barnehage, skole eller SFO
  2. levering skjer utenfor (ved porten i barnehagen) ingen foresatte inn
  3. det oppfordres til å levere seint og hente tidlig for de som har mulighet, slik at vi unngår redusert åpningstid.

Vegårshei barnehage har gjort noen strakstiltak som vi velger å beholde uansett nivå:

  • Ringeklokke ved porten
  • Håndsprit ved porten
  • Ingen gjennomgang av uteområde (Myra).  

Grunnleggende smittevernråd

1 - Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.

2 - God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.

3 - Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Barn, elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehage, skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn gå i barnehage og skole når de er i bedring og tilbake i sin vanlige form, og har vært feberfri i minst 24 timer, uavhengig om test er tatt. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.

Smittevernmyndighetene anbefaler at personer med luftveissymptomer tester seg. Personer som får påvist korona skal isolere seg.

Jevnlig testing i skolen

Regjeringen anbefaler at kommunene fortsetter med jevnlig testing i skoler med høyt smittetrykk. Jevnlig testing er et effektivt virkemiddel for å redusere smitte blant elever. Testing er mer effektivt enn bruk av kontaktreduserende tiltak i skolene, fordi det fanger opp smitte uavhengig av hvordan og når barna blir smittet. Det er lokale helsemyndigheter som har ansvaret for gjennomføring av testing.

Nyttige lenker

Har du nyoppståtte luftveissymptomer? (flytskjema) - FHI

Nærkontakter og smittekarantene - FHI

Hva skal du gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer? - FHI

Barn og ungdom - FHI

Veiledere om smittevern i barnehager og skoler (udir.no)

Oppsummeringen av hva vi vet om smitte i barnehager og skoler: UDIR.

Når har elever krav på opplæring hjemme?

Når har elever krav på opplæring hjemme? (udir.no)

Åpningstid i barnehagene

Barnehagene på Vegårshei har normal åpningstid kl: 7:00 - 16:30

For spørsmål ta kontakt med din barnehage.


Vi er spesielt opptatt av:

  • Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.
  • Vask hender før dere kommer på skolen.
  • God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

Har du spørsmål ta kontakt med skolen.

Vi forholder oss til retningslinjer og veiledere vi får fra utdanningsdirektoratet og folkehelseinstituttet. Generell informasjon om disse føringene finner du her: