Barnevern

Barneverntjenesten er full drift, men forsøker å redusere smitterisikoen mest mulig.

Ring telefon 479 93 333 hvis du ønsker kontakt med barneverntjenesten.

Alarmtelefonen 116111 er i drift døgnet rundt. 

Alarmtelefonens nettside