Informasjon til næringslivet

Det er en krevende situasjon for næringsdrivende i Vegårshei kommune, som ellers i landet. På denne siden har vi samlet noen råd som er gitt av nasjonale myndigheter. 

Gjenåpning av drift og gjennomføring av arrangementer

Vi får en del spørsmål fra ulike aktører i forhold til hvordan de skal forholde seg når de nå skal gjenåpne driften sin.
 
Kommunen har ikke mulighet til å detaljstyre gjenåpningen av ulike tjenester eller gjennomføring av kommende arrangementer. Når disse tilbudene nå gradvis utvides, er det hver enkelt aktør som er ansvarlig for at dette skjer i tråd med retningslinjene. Vi vil selvsagt at dere fortsatt tar kontakt med oss, dersom det dukker opp spørsmål rundt konkrete problemstillinger. 

Gjeldende for alle bedrifter og arrangører

På generelt grunnlag kan vi si til alle som har henvendt seg til oss om arrangementer, utleie av hytter, leiligheter, matservering e.l

Nasjonal veileder - anbefalinger og beslutninger - koronavirus (se aktuelle kapitler for din bransje)

Bransjenormer - veiledere

Smittevernstiltak

Vurder smittefaren blant dine ansatte – som arbeidsgiver skal du risikovurdere faren for smitte blant ansatte.
Se Arbeidstilsynets sider om risikovurdering
Helsedirektoratets råd til varehandelen

Informasjon om permittering

Se NAV sin informasjonsside til arbeidsgivere om permitteringer  

Nyttige lenker til næringsdrivende og arbeidsgivere