Informasjon til næringslivet

Det er en krevende situasjon for næringsdrivende i Vegårshei kommune, som ellers i landet. På denne siden har vi samlet noen råd som er gitt av nasjonale myndigheter. 

Drift og gjennomføring av arrangementer

Kommunen har ikke mulighet til å detaljstyre drift av tjenester eller gjennomføring av kommende arrangementer.  Hver enkelt aktør er ansvarlig for at dette skjer i tråd med retningslinjene. Vi vil selvsagt at dere fortsatt tar kontakt med oss, dersom det dukker opp spørsmål rundt konkrete problemstillinger. 

Gjeldende for alle bedrifter og arrangører

På generelt grunnlag kan vi si til alle som har henvendt seg til oss om arrangementer, utleie av hytter, leiligheter, matservering e.l

Nasjonal veileder - anbefalinger og beslutninger - koronavirus (se aktuelle kapitler for din bransje)

Bransjenormer - veiledere

Smittevernstiltak

Vurder smittefaren blant dine ansatte – som arbeidsgiver skal du risikovurdere faren for smitte blant ansatte.
Se Arbeidstilsynets sider om risikovurdering
Helsedirektoratets råd til varehandelen

Informasjon om permittering

Se NAV sin informasjonsside til arbeidsgivere om permitteringer 

Næringsdrivende og berørt av covid-situasjonen?

Er du næringsdrivende på Vegårshei og har du (hatt) ekstra utgifter som følge av koronasituasjonen? Da kan det være aktuelt å søke midler gjennom det regionale næringsfondet.
 

Nyttige lenker til næringsdrivende og arbeidsgivere