Koronavaksine

Til deg som har fått første dose AstraZeneca

Regjeringen besluttet 23. april å følge Folkehelseinstituttets (FHI) sin anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca - vaksinen skal få tilbud om videre vaksinering med en annen vaksine (mRNA vaksine).
Se informasjonsbrev fra FHI

Revaksineringen er utsatt med 1 uke i forhold til den timen du har fått til revaksinering. Vi tar kontakt i uke 19 for nye timer.