Informasjon om koronavaksine

Kommunen har ansvar for å vaksinerer sine egne innbyggere med unntak av helsepersonell som vaksineres der de jobber. Vaksineringen skjer etter gjeldende prioriteringsliste fra folkehelseinstituttet

Status for vaksineringen

Se status og ukesoversikt over vaksineringen i Vegårshei kommune.

Alle over 65 år vil bli kontaktet

Alle over 65 år vil bli oppringt og trenger ikke ta kontakt med legekontoret. For de som er under 65 år og prioriteringsgruppe 4-7, ber vi om at du henvender deg til din fastlege og at informasjon blir oversendt til Vegårshei legekontor. 

Er du usikker på hvilke gruppe du tilhører eller har andre individuelle spørsmål rundt vaksinen ber vi deg ta kontakt med fastlegen din.

Vaksinering på Helsehuset

Informasjon om antall doser får vi uke for uke, så antallet vil være varierende. Kommunen har utarbeidet en vaksinasjonsplan som tar høyde for ulike scenarier. Slik det ser ut nå vil vaksineringen i utgangspunktet gjennomføres på Helsehuset (helsestasjonen). Dersom enkelte har problemer med å komme seg til og fra Helsehuset ordner kommunen transport eller vaksinen kan settes i eget hjem. 

Hjelp til vaksinering

Vi kan på et tidspunkt få utfordringer med å ha nok personell til å sette vaksiner. Er du sykepleier eller vernepleiere og kan bistå kommunen med koronavaksinering? Da kan du registrere deg her og vi vil ta kontakt dersom det blir aktuelt

Informerer fortløpende

Det vil fortsatt gå litt tid før alle over 65 år og personer mellom 18 og 64 i høyrisikogruppen har blitt vaksinert/fått tilbud om vaksine. Informasjon om når, hvor og hvordan resten av befolkning skal få tilbud vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside og FB fortløpende.
 
Ønsker du mer kunnskap om koronavaksinen finner du god informasjon Folkehelseinstituttet.no og Helsenorge.no

---------------------------------------------------------------------------

Kontaktinformasjon

Legekontor
Telefon 37 17 02 45


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11. 4985 Vegårshei