Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om registering og vaksine

Hvem skal registrere seg i helseboka?

Alle innbyggerne i Vegårshei kommune mellom 18 og 65 år som ønsker vaksine må registrere seg. 

Listene tar utgangspunkt i årgang og ikke fødselsdato. Det vil si at alle som fyller 65 år i 2021 vil bli oppringt og trenger ikke å registrere seg.

Hva må jeg registrere av opplysninger i helseboka?

Når du registrerer deg for vaksine, spør vi deg om kontaktopplysninger, og de opplysningene som vi trenger for å  kunne plassere deg i riktig vaksinegruppe, og om det er noen risikoer vi bør kjenne til i forbindelse med vaksinen.

personvernerklæringen til helseboka kan du lese mer om hvordan personopplysningene dine behandles

Hvordan registrer jeg meg når jeg har ikke bank-ID?

Du kan få andre som har en bank-ID til å registrere deg.

Det er mulig å registrere plass i køen på vegne av andre, dersom  du er verge eller har fullmakt. Registrering gjøres Vegårshei kommunes nettsider.

Det må oppgis et mobilnummer som det kan sendes SMS til, og som brukes for å svare på timevalg, når det kommer tekstmelding om det. Mobilnummeret som oppgis kan være til verge eller en hjelper som sørger for at den som skal vaksineres kommer til timen.

Hvordan får jeg vite når det er min tur?

Vi ber alle innbyggere mellom 18 og 65 år om å registrer seg i vaksinekø. Da hjelper du kommunen og fastlegen i vaksinasjonsarbeidet. Dersom du har registrert deg, vil du få invitasjon med tid og sted når vi er klare til å vaksinere den prioriterte gruppen du hører til.

I registreringsskjemaet vil du få flere spørsmål som hjelper til med å filtrere vaksinasjonskøen. Dersom du har registrert deg vil du få tekstmelding/SMS når det er din tur.

Skal jeg registrere meg i vaksinekø hvis jeg ikke vil ha vaksine?

Ved å registrere at du ikke ønsker vaksine mot Covid-19, vil du slippe å få invitasjon om tilbud om vaksinering. Skulle du endre ønske ditt, kan du gå inn og endre svaret. Det er alltid den siste registreringen som gjelder. 

Hvem kan få vaksine?

For å hjelpe oss til å vite hvem som vil ha vaksine, må alle registrer seg i vaksinasjonskort enten du vil ha vaksine eller ei. Du behøver ikke å ta kontakt med fastlegen selv.

Dersom du ikke har fastlege i kommunen, må du registrer deg i vaksinasjonskø. Alle som bor eller oppholder seg i kommunen skal få tilbud om vaksine i kommunen

Når får jeg vaksinen?

Vi får veldig kort varsel på når, og hvor mange, vaksiner som kommer. Når vaksinen kommer, må vaksinering startes umiddelbart på grunn av vaksinens holdbarhet. Derfor er det til god hjelp for kommunen at innbyggerne har registrert seg for vaksinering, slik at vi kan innkalles raskt.

Kan jeg velge hvilken vaksinetype/produsent jeg kan få?

Det er ikke mulig å velge en vaksinetype når du får tilbud om vaksine.  Alle vaksinetypene er gode, og har gått igjennom de korrekte godkjennelsesprosedyrene. 

Jeg har ikke fastlege i Vegårshei

Vi ber alle innbyggere om å registrer seg i vaksinekø. Da hjelper du kommunen og fastlegen i vaksinasjonsarbeidet.

Dersom du har registrert deg, vil du få invitasjon med tid og sted når vi er klare til å vaksinere den prioriterte gruppen du hører til. I registreringsskjemaet vil du få flere spørsmål som hjelper til med å filtrere vaksinasjonskøen.

Dersom du har registrert deg, vil du få tekstmelding/SMS når det er din tur. Du vil få din vaksine på Helsehuset i Myra.

Kan jeg blir vaksinert hvis jeg er syk?

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:

  • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom
  • er i karantene eller venter svar på koronatest
  • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager
  • det har gått mindre enn 3 uker siden du var ferdig med isoleringsperioden etter koronasykdom (SARS-CoV-2)
  • er gravid uten å tilhøre risikogruppe for alvorlig koronasykdom

Gi beskjed så raskt som mulig til vaksinasjonsstedet. Vaksinasjonen vil da bli utsatt.

Hva med vaksinering av gravide og ammende?

Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende. Det er foreløpig ikke aktuelt med en generell anbefaling om vaksinering av gravide. Vaksinering av gravide, som er i risikogruppe på grunn av annen sykdom, bør vurderes individuelt av lege.

Ammende kvinner kan ta vaksinen på lik linje med andre. Selv om effekten til vaksinen hos ammende ikke er undersøkt, er den medisinske vurderingen at det ikke er sannsynlig at vaksinering av moren innebærer noen risiko for barnet. Det anbefales ikke å avbryte ammingen etter vaksinering.

Foreløpig er det bare kvinner som tilhører prioriterte grupper som vil få tilbud om vaksine.

Hvem kan få koronavaksine? - Folkehelseinstituttet

Hvordan foregår vaksinasjonen?

Koronavaksine på 1-2-3 -enkel og lettlest informasjon om koronavaksinen fra Folkehelseinstituttet 

Før vaksinen settes

Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere om det dersom du er gravid, har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader.

Vaksineringen

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen. En ny dose skal gis etter noen ukers mellomrom. Det er viktig at du tar andre dose til oppsatt tid. Hvor lang tid det går mellom første og andre dose avhenger av vaksinetypen.

Skulle du være syk ved planlagt dose 2, må du kontakte oss.

Mer informasjon om vaksinene:

Etter vaksinasjonen

Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter, slik at du kan bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner.

Alle som vaksinerer har opplæring og nødvendige medisiner tilgjengelig for å takle en eventuell allergisk reaksjon. Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer, som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd.

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via www.melde.no.