Ukesoversikt over koronavaskinering

Her finner du ukesoversikt for vaksineringen i Vegårshei kommune. Vi får informasjon om antall nye doser for kommende uke torsdag eller fredag uka før. Statusoppdateringer og planer for neste uke legges derfor ut senest fredagen.

Status for vaksineringen (totalt)

  • Ca. 46 % av Vegårshei sine innbyggere har fått vaksine
  • Det tilsvarer 980 personer. 653 ( ca. 31 %) av disse er fullvaksinert med to doser.
  • Når vi har ledige timer bruker vi Helseboka til å legge disse ut. Du vil få SMS med tilbud om time når det er din tur.
  • Vi har gitt tilbud til alle i gruppe 8 (55 - 64 år), og er i gang med å invitere gruppe 7 (45 - 54 år).
  • Dersom noen mellom 55-64 år ikke har fått tilbud om vaksine, ber vi dere helst melde dere i Helseboka eller ringe legekontoret for avtale.

Oppdatert 21.06.21

Har du spørsmål som gjelder koronavaksine? 

Det er stort trykk på telefonen til legekontoret, så dersom du har spørsmål som gjelder koronavaksine ber vi deg om ringe mellom kl. 14:00 og 15:00 mandag - onsdag på nr. 37 17 02 45. 

I uke 25 får vi 96 vaksiner. 24 doser vil gå til revaksinering og 72 doser til revaksinering.

I uke 24 får vi 78. doser Pfizer vaksiner. Ca. 30 av dosen går til revaksinering. Vi er i gang med gruppe 8. som kun går utfra alder (55 - 64 år).

I uke 23 får vi 96. doser Pfizer vaksiner. Ca. 60 av dosen går til revaksinering. Vi regner med å bli ferdig med risikogruppene og kan fra uke 24 begynne på alder på de som har registrert seg på Helseboka.

I uke 22 får vi 204 doser med Pfizer vaksiner. Ca. 50 % går til revaksinering og %0 % til første dose.

I uke 21 får vi 186 doser med Pfizer vaksiner. Nesten alle går til revaksinering, både til de som fikk 1. dose med AstraZeneca i mars og noen til revaksinering for de som har fått Pfizer.

I uke 20 får vi 54 doser med Pfizervaksine. Disse vil gå til revaksinering.

Neste uke får vi 48 doser av typen Pfizer. 24. doser går til 1. vaksinering og 24 doser går til revaksinering.

I uke 18 får vi 60 doser Pfizer vaksine

I uke 17 får vi 84 doser Pfizer vaksine

I uke 16 får vi 54 doser Pfizer vaksine.