Kultur, fritid og reise

Oppdateringslogg - Tiltak - kultur, fritid og hytter

Oppdateringslogg

11.08.20 - Lagt til punkt om Vegårsheihallen
15.05.20 - Lagt til lenke "Generell informasjon til bedrifter og arrangører"
08.05.20 - Oppdatert info om gradvis gjenåpning i forhold til idrettshall, bibliotek og arrangementer.
30.04.20 - Oppdatert info om arrangementer med inntil 50 personer, fra 7. mai
27.04.20 - Oppdatert info om at større arrangementer er forbud fram til 1. september
21.04.20 - Oppdatert info under "fritidsreiser og opphold i kommunen" etter gjeldende forskrifter etter 20. april.
07.04.20 - Endret teksten under '"Fritidsreiser og opphold i kommunen" jamfør regjeringens vedtak den 7.4
03.04.20 - Lagt til punkt "Drive - in" arrangementer
02.04.20 - Lagt til punkt "Aktiviteter for barn og familier"og lagt til presiseringer om regler for "Fritidsreiser og opphold i kommunen"

 

Vegårshei kommune ber fortsatt alle om å følge myndighetens oppfordringer om god håndhygiene og avstand for begrense spredning av smitten av viruset.

Arrangementer

Det er et forbud mot større arrangementer som samler over 500 mennesker til 1. september.

Arrangementer på offentlige steder på inntil 50 personer, er mulig  men det må være mulig å holde en meters avstand til andre personer på arrangementene, og arrangør må ha oversikt over hvem som er til stede. Det er arrangøren som er ansvarlig for at gjeldende smittevernregler følges.

Fra 15. juni åpnes det for arrangementer fra 50 til maks 200 personer.

Hvis du har spørsmål om arrangementer og tilbud som arrangeres av andre enn kommunen, ta kontakt med arrangøren. 

Skal du arrangere noe?

Se vår generelle informasjon til bedrifter/arrangører.

Kultur, fritid og hytter

Vegårsheihallen

Vegårsheihallen vil åpne for aktivitet når skolen starter i uke 34.

Det som blir særlig viktig er at det må være en ansvarlig person for hvert arrangement / aktivitet

Den ansvarlige må sørge for følgende:

 • ha oversikt over hvem som deltar (navn og telefon)
  • dette er viktig for evt. smittesporing
 • sette seg inn i reglene på stedet (blir hengt opp)
 • sette seg inn i nasjonale føringer og bransjenormer for sin aktivitet
  • eks. håndballforbundets retningslinjer / regler for treningssentre etc.
 •  sørge for generelt smittevern knyttet til avstand, håndhygiene etc.

Det vil bli hengt opp informasjon i hallen.

Noen av smitteverntiltakene som blir innført i hallen er blant annet:

 • ingen dusjing i hallen etter skoletid
  • alle må møte i treningstøy
 • strenge krav til håndvask før, under og etter trening
 • spriting av utstyr etter bruk
 • bruk av eget håndkle ved aktiviteter som krever bruk av matter o.l.

Vi håper og regner med at dette kan gå seg greit til og at alle får gode aktivitetsopplevelser i hallen.

Turister og andre innreisende

English? Information foreign travellers to Norway

Reiseråd fra regjeringen

Viktige budskap til innreisende:

Stopp smitten

 • Hold minst 1 meter avstand
 • Vask hender ofte og grundig
 • Hold deg isolert hvis du er syk

Test deg om du er syk

 • Dersom du får symptomer som feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse skal du ringe legevakt på 116 117 for testing (gratis testing).

Karantene

Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. Unntak gjelder for noen nordiske land som dokumenterer smittepress fra og med 15. juni. Unntaket utvides fra og med 15. juli med land i EØS og Schengen. Dette betyr at tilreisende fra land med lavt smittepress også kan besøke Norge uten karanteneplikt.

Informasjon om hvilke land dette gjelder, oppdateres på regjeringens informasjonsside:

Informasjon om reiser og koronavirus - spørsmål og svar

Informasjon til reisende som ankommer Norge (helsedirektoratet)

Brev fra Helsedirektoratet til kommunene om informasjon til turister og andre innreisende (PDF, 520 kB)

Reiseråd fra regjeringen

Fritidsreiser og opphold i kommunen - Hva gjelder for hytte, fritidseiendom, bobil, camping, studenter?

Du kan dra på hytta eller fritidseiendommen, men ved fritidsreiser er det viktig å holde seg til de generelle smittevernrådene.

Er du syk skal du ikke reise på hytta eller på andre fritidsreiser. Da skal du være hjemme.

Du finner oppdaterte retningslinjer for reiser på helsedirektoratet.no

Bibliotek - gjenåpning

Meråpent bibliotek er åpent igjen fra kl.6.00-22.00 hver dag, og dere kan låne og levere bøker som vanlig.

 • Kom frisk og hold avstand til hverandre
 • Bruk hånddesinfeksjon (som står ved selvbetjeningsautomaten) før og etter bruk av pcer og annet utstyr
 • Unngå unødvendig kontakt på bøker og andre flater.

Informasjon om hvordan du kan låne bøker

"Drive - in" arrangemeneter

Vi har fått spørsmål om hvordan vi stiller oss til «Drive - in» arrangementer. Her er det ingen nasjonale føringer, men om slike arrangementer skal finne sted må arrangøren vurdere om dette vil komme i konflikt med smittevernreglene eller andre lover/føringer. For eksempel støy.

Ta gjerne kontakt med kommuneoverlegen Cornelia Gåskjenn eller kommunen ved spørsmål rundt dette.

Aktiviteter for barn og hele familien

Kommunes fysioterapeut har samlet en del forslag til aktiviteter for barn og hele familien. Her er aktiviteter som passer på tur, ute og inne. Sjekk det ut da vel!

Aktiviteter for barn og hele familien.

Faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt på fritidseiendom

Begrenset bruksmulighet for en periode gir ikke grunnlag for lettelser i eiendomsskatten. Eiendomsskatten er en objektskatt. Det er objektets verdi som bestemmer skattegrunnlaget, ikke eierens bruksmulighet.

For vann- og avløpstjenester leveres disse til selvkost, dvs. at brukerne betaler det som det koster å levere tjenesten. Vedtatte gebyrer gjelder, selv om utenforliggende hendelser umuliggjør bruken av fritidseiendommen. Det er ikke vann- og avløpstjenestene som er årsak til at fritidseiendommene ikke kan brukes som normalt.

Norge og mange andre land i verden befinner seg nå i en situasjon med ett hovedfokus, å bekjempe smittespredningen av koronaviruset. I en slik situasjon og dugnad vil de fleste bli påført ulemper, utgifter eller reduserte inntekter. Det å ikke kunne benytte fritidseiendom som normalt i en annen kommune enn hjemkommunen er en slik ulempe, som må påregnes i den situasjonen.

Konfirmasjoner og kirkelige seremonier

Konfirmasjonen i kirka er utsatt til 20. september.

Mer informasjon om kirkelige seremonier.

Informasjon - Guds menighet