Kultur, fritid og reise

Oppdateringslogg

16.04.21: Oppdatert informasjon om åpning av hallen og mer åpent bibliotek.
24.03.21: Oppdatert hovedartikkel og punkt om fritidsreiser/ anbefalinger for påske
19.03.21 - Oppdatert punkt om fritidsreiser - anbefalinger for påsken
16.02.21 - Oppdatert punkt om fritidsaktiviteter/tilbud til barn og unge under 20 år.
19.01.21 - Gjenåpning av hallen for trening for barn og unge (under 20) fra og med 21.1
04.01.21 - Stenging av Vegårsheihallen, oppdatering av lenker angående reiseinformasjon.
10.12.20 - Hjem til jul? Lenke til retningslinjer for reiser i innlandet og fra utlandet.
18.08.20 - Lagt til punkt i menyen nederst angående krisepakke for frivillige lag og organisasjoner
11.08.20 - Lagt til punkt om Vegårsheihallen
15.05.20 - Lagt til lenke "Generell informasjon til bedrifter og arrangører"
08.05.20 - Oppdatert info om gradvis gjenåpning i forhold til idrettshall, bibliotek og arrangementer.
30.04.20 - Oppdatert info om arrangementer med inntil 50 personer, fra 7. mai
27.04.20 - Oppdatert info om at større arrangementer er forbud fram til 1. september
21.04.20 - Oppdatert info under "fritidsreiser og opphold i kommunen" etter gjeldende forskrifter etter 20. april.
07.04.20 - Endret teksten under '"Fritidsreiser og opphold i kommunen" jamfør regjeringens vedtak den 7.4
03.04.20 - Lagt til punkt "Drive - in" arrangementer
02.04.20 - Lagt til punkt "Aktiviteter for barn og familier"og lagt til presiseringer om regler for "Fritidsreiser og opphold i kommunen"

 

Vegårshei kommune ber fortsatt alle om å følge myndighetens oppfordringer om god håndhygiene og avstand for begrense spredning av smitten av viruset. Vi følge de nasjonale retningslinjene og har ingen egne retningslinjer på det nåværende tidspunkt.

Er du syk skal du ikke reise på hytta eller på andre fritidsreiser. Da skal du være hjemme. Test deg så snart som mulig hvis du tror du er smittet med covid-19.

Gjeldende tiltak fra og med 16. april 2021

Oppdaterte retningslinjer for innenlandsreiser

Oppdaterte retningslinjer for reiser til og fra utlandet

Arrangementer og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år

Fritidsaktiviteter for denne aldersgruppen kan gjennomføres. Det anbefales gruppestørrelse på inntil 20 personer både innendørs og utendørs.. Dette gjelder aktiviteter som skjer regelmessig og er gjentakende. De generelle smittevernreglene med registrering av deltakere, avstand, være nøye med håndhygiene, renhold osv må selvsagt overholdes. Oppdaterte råd og retningslinjer finner du i lenken under.

Folkehelseinstituttets råd og veiledninger for organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge.

Arrangementer og gruppestørrelser

På helsedirektoretats sider finner du oppdatert informasjon om gjeldende retningslinjer for arrangementer og gruppestørelser.

Helsenorge.no - råd til arrangementer og sosiale sammenkomster for barn og unge

Hvis du har spørsmål om arrangementer og tilbud som arrangeres av andre enn kommunen, ta kontakt med arrangøren. 

Spørsmål og svar om arrangementer og sosiale tilstelninger.

Skal du arrangere noe?

Se vår generelle informasjon til bedrifter/arrangører.

Kultur, fritid og hytter

Vegårsheihallen

Vegårsheihallen er åpne for trening

Vegårsheihallen er åpen for trening for barn og unge under 20 år (til og med 19 år) og for voksne.

Anbefalt gruppestørrelse for barn og unge er 20 personer.

Trening for voksne kan foregår med gruppestørrelse på maks 10 personer. 

Gruppestørrelsen gjelder for hver seksjon i hallen og forutsetter deltakerne kan holde 1 meter avstand, at skilleveggene er nede og at øvrige smittevernsrelger overholdes.

Det er egne regler for avstand for barn og unge under 20 år (FHI sine sider se under  punkt "Avstand og lokaler").

------------------------------------------------------------------------------

Det må være en ansvarlig person for hvert arrangement / aktivitet

Den ansvarlige må sørge for følgende:

 • ha oversikt over hvem som deltar (navn og telefon)
  • dette er viktig for evt. smittesporing
 • sette seg inn i reglene på stedet (blir hengt opp)
 • sette seg inn i nasjonale føringer og bransjenormer for sin aktivitet
  • eks. håndballforbundets retningslinjer / regler for treningssentre etc.
 •  sørge for generelt smittevern knyttet til avstand, håndhygiene etc.

Noen av smitteverntiltakene som blir innført i hallen er blant annet:

 • ingen dusjing i hallen etter skoletid
  • alle må møte i treningstøy
 • vask av hender før og etter trening
 • vasking av utstyr med såpevann etter bruk (såpevann og håndsprit står inne i hallen)
 • bruk av eget håndkle ved aktiviteter som krever bruk av matter o.l.

Vi håper og regner med at dette kan gå seg greit til og at alle får gode aktivitetsopplevelser i hallen.

Bibliotek

Meråpent bibliotek er åpent fra kl.6.00-22.00 hver dag, og dere kan låne og levere bøker som vanlig.

 • Kom frisk og hold avstand til hverandre
 • Bruk hånddesinfeksjon (som står ved selvbetjeningsautomaten) før og etter bruk av pcer og annet utstyr
 • Unngå unødvendig kontakt på bøker og andre flater.

Informasjon om hvordan du kan låne bøker

Koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar

Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet. 

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret. 
Søknadsfristen er 15. september. 

Det kan søkes om: 

 • Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter). 

Arrangement vil si tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen. 

 • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg). 

Annen spesifisert aktivitet vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden. 

 • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre rom og lokaler). 
 • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet. 

 

Lese mer på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.

Turister og andre innreisende

Skal du reise? Sjekk alltid gjeldende regler, retningslinjer og reiseråd fra regjeringen

 

Dersom du kommer fra utlandet må du registrere deg i innreiseregisteret

Karantene

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Dette globale reiserådet fra UD gjelder fram til 1. mars 2021.

Informasjon om reiser og koronavirus - spørsmål og svar

Informasjon til reisende som ankommer Norge (helsedirektoratet)

English?

Information foreign travellers to Norway

Aktiviteter for barn og hele familien

Fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år

Kriseledelsen har igjen den 15.02.21, vurdert spørsmål rundt fritidstilbud til barn og unge under 20 år, og har besluttet at fritidsaktiviteter for denne aldersgruppen kan gjennomføres uten antallsbegrensning. Dette gjelder aktiviteter som skjer regelmessig og er gjentakende. De generelle smittevernreglene med registrering av deltakere, avstand, være nøye med håndhygiene, renhold osv må selvsagt overholdes.

Forslag til aktiviteter for barn og familie

Kommunes fysioterapeut har samlet en del forslag til aktiviteter for barn og hele familien. Her er aktiviteter som passer på tur, ute og inne. Sjekk det ut da vel!

Aktiviteter for barn og hele familien.

Faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt på fritidseiendom

Begrenset bruksmulighet for en periode gir ikke grunnlag for lettelser i eiendomsskatten. Eiendomsskatten er en objektskatt. Det er objektets verdi som bestemmer skattegrunnlaget, ikke eierens bruksmulighet.

For vann- og avløpstjenester leveres disse til selvkost, dvs. at brukerne betaler det som det koster å levere tjenesten. Vedtatte gebyrer gjelder, selv om utenforliggende hendelser umuliggjør bruken av fritidseiendommen. Det er ikke vann- og avløpstjenestene som er årsak til at fritidseiendommene ikke kan brukes som normalt.

Norge og mange andre land i verden befinner seg nå i en situasjon med ett hovedfokus, å bekjempe smittespredningen av koronaviruset. I en slik situasjon og dugnad vil de fleste bli påført ulemper, utgifter eller reduserte inntekter. Det å ikke kunne benytte fritidseiendom som normalt i en annen kommune enn hjemkommunen er en slik ulempe, som må påregnes i den situasjonen.