Kultur, fritid og reise

Oppdateringslogg - Tiltak - kultur, fritid og hytter

Oppdateringslogg

18.08.20 - Lagt til punkt i menyen nederst angående krisepakke for frivillige lag og organisasjoner
11.08.20 - Lagt til punkt om Vegårsheihallen
15.05.20 - Lagt til lenke "Generell informasjon til bedrifter og arrangører"
08.05.20 - Oppdatert info om gradvis gjenåpning i forhold til idrettshall, bibliotek og arrangementer.
30.04.20 - Oppdatert info om arrangementer med inntil 50 personer, fra 7. mai
27.04.20 - Oppdatert info om at større arrangementer er forbud fram til 1. september
21.04.20 - Oppdatert info under "fritidsreiser og opphold i kommunen" etter gjeldende forskrifter etter 20. april.
07.04.20 - Endret teksten under '"Fritidsreiser og opphold i kommunen" jamfør regjeringens vedtak den 7.4
03.04.20 - Lagt til punkt "Drive - in" arrangementer
02.04.20 - Lagt til punkt "Aktiviteter for barn og familier"og lagt til presiseringer om regler for "Fritidsreiser og opphold i kommunen"

 

Vegårshei kommune ber fortsatt alle om å følge myndighetens oppfordringer om god håndhygiene og avstand for begrense spredning av smitten av viruset.

Arrangementer

Private arrangementer kan gjennomføres med inntil 20 personer.

Det er et forbud mot større arrangementer som samler flere enn 200 personer samtidig. 

Arrangementer på offentlige steder på inntil 200 personer, er mulig  men det må være mulig å holde en meters avstand til andre personer på arrangementene, og arrangør må ha oversikt over hvem som er til stede. Det er arrangøren som er ansvarlig for at gjeldende smittevernregler følges..

Hvis du har spørsmål om arrangementer og tilbud som arrangeres av andre enn kommunen, ta kontakt med arrangøren. 

Hva regnes som privat og hva regnes som offentlig arrangement?

Skal du arrangere noe?

Se vår generelle informasjon til bedrifter/arrangører.

Kultur, fritid og hytter

Vegårsheihallen

Vegårsheihallen vil åpne for aktivitet når skolen starter i uke 34.

Det må være en ansvarlig person for hvert arrangement / aktivitet

Den ansvarlige må sørge for følgende:

 • ha oversikt over hvem som deltar (navn og telefon)
  • dette er viktig for evt. smittesporing
 • sette seg inn i reglene på stedet (blir hengt opp)
 • sette seg inn i nasjonale føringer og bransjenormer for sin aktivitet
  • eks. håndballforbundets retningslinjer / regler for treningssentre etc.
 •  sørge for generelt smittevern knyttet til avstand, håndhygiene etc.

Noen av smitteverntiltakene som blir innført i hallen er blant annet:

 • ingen dusjing i hallen etter skoletid
  • alle må møte i treningstøy
 • vask av hender før og etter trening
 • vasking av utstyr med såpevann etter bruk (såpevann og håndsprit står inne i hallen)
 • bruk av eget håndkle ved aktiviteter som krever bruk av matter o.l.

Vi håper og regner med at dette kan gå seg greit til og at alle får gode aktivitetsopplevelser i hallen.

Koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar

Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet. 

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret. 
Søknadsfristen er 15. september. 

Det kan søkes om: 

 • Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter). 

Arrangement vil si tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen. 

 • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg). 

Annen spesifisert aktivitet vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden. 

 • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre rom og lokaler). 
 • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet. 

 

Lese mer på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.

Turister og andre innreisende

English? Information foreign travellers to Norway

Reiseråd fra regjeringen

Viktige budskap til innreisende:

Stopp smitten

 • Hold minst 1 meter avstand
 • Vask hender ofte og grundig
 • Hold deg isolert hvis du er syk

Test deg om du er syk

 • Dersom du får symptomer som feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse skal du ringe legevakt på 116 117 for testing (gratis testing).

Karantene

Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. Unntak gjelder for noen nordiske land som dokumenterer smittepress fra og med 15. juni. Unntaket utvides fra og med 15. juli med land i EØS og Schengen. Dette betyr at tilreisende fra land med lavt smittepress også kan besøke Norge uten karanteneplikt.

Informasjon om hvilke land dette gjelder, oppdateres på regjeringens informasjonsside:

Informasjon om reiser og koronavirus - spørsmål og svar

Informasjon til reisende som ankommer Norge (helsedirektoratet)

Brev fra Helsedirektoratet til kommunene om informasjon til turister og andre innreisende (PDF, 520 kB)

Reiseråd fra regjeringen

Fritidsreiser og opphold i kommunen - Hva gjelder for hytte, fritidseiendom, bobil, camping, studenter?

Du kan dra på hytta eller fritidseiendommen, men ved fritidsreiser er det viktig å holde seg til de generelle smittevernrådene.

Er du syk skal du ikke reise på hytta eller på andre fritidsreiser. Da skal du være hjemme.

Du finner oppdaterte retningslinjer for reiser på helsedirektoratet.no

Bibliotek

Meråpent bibliotek er åpent igjen fra kl.6.00-22.00 hver dag, og dere kan låne og levere bøker som vanlig.

 • Kom frisk og hold avstand til hverandre
 • Bruk hånddesinfeksjon (som står ved selvbetjeningsautomaten) før og etter bruk av pcer og annet utstyr
 • Unngå unødvendig kontakt på bøker og andre flater.

Informasjon om hvordan du kan låne bøker

Aktiviteter for barn og hele familien

Kommunes fysioterapeut har samlet en del forslag til aktiviteter for barn og hele familien. Her er aktiviteter som passer på tur, ute og inne. Sjekk det ut da vel!

Aktiviteter for barn og hele familien.

Faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt på fritidseiendom

Begrenset bruksmulighet for en periode gir ikke grunnlag for lettelser i eiendomsskatten. Eiendomsskatten er en objektskatt. Det er objektets verdi som bestemmer skattegrunnlaget, ikke eierens bruksmulighet.

For vann- og avløpstjenester leveres disse til selvkost, dvs. at brukerne betaler det som det koster å levere tjenesten. Vedtatte gebyrer gjelder, selv om utenforliggende hendelser umuliggjør bruken av fritidseiendommen. Det er ikke vann- og avløpstjenestene som er årsak til at fritidseiendommene ikke kan brukes som normalt.

Norge og mange andre land i verden befinner seg nå i en situasjon med ett hovedfokus, å bekjempe smittespredningen av koronaviruset. I en slik situasjon og dugnad vil de fleste bli påført ulemper, utgifter eller reduserte inntekter. Det å ikke kunne benytte fritidseiendom som normalt i en annen kommune enn hjemkommunen er en slik ulempe, som må påregnes i den situasjonen.

Konfirmasjoner og kirkelige seremonier

Konfirmasjonen i kirka er søndag 20. september.

Konfirmasjonen Guds menighet 13. september