NAV og oppfølging

NAV Vegårshei holder stengt for publikum i perioden 25. mars til 14. april.


Du kommer også i kontakt med oss ved å skrive til oss på www.nav.no eller ved å ringe tlf. 5555 3333 i vår vanlige åpningstid.

Mandag kl. 12.00 til 14.30
Torsdag kl. 09.00 til 11.30

Ved akutte henvendelser kan du ringe vakttelefon i åpningstiden er tlf. 452 19 949.

Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset.

Psykisk helse og rus

Tjenesten har kontakt og møter med brukerne etter behov.

Kontaktinformasjon  - Velg NAV og oppfølging i kategorifeltet

Ved akutt behov for hjelp, kontakt fastlege/legevakt som ellers.

Koronavirus  og rus - Helserisiko - gode råd

Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten kan kontaktes på tlf 480 50 046 i arbeidstiden.