NAV og oppfølging

NAV - kontoret åpnes for publikum

Fra og med mandag 15. juni har NAV Vegårshei åpent for publikum 

Mandag kl 12.00 til 14.30
Torsdag kl 09.00 til 11.30

Vi har åpent for timeavtaler mandag-fredag kl 08.00 -15.00 og kan kontaktes på www.nav.no/dittnav eller  på tlf 55 55 33 33 for avtale.

Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset.

Psykisk helse og rus

Tjenesten har kontakt og møter med brukerne etter behov.

De ansatte har hovedsakelig hjemmekontor, men er delvis på kontoret på kommunehuset. De er tilgjengelig pr. telefon i arbeidstiden (Velg NAV og oppfølging i kategorifeltet)

Ved akutt behov for hjelp, kontakt fastlege/legevakt som ellers.

Koronavirus  og rus - Helserisiko - gode råd

Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten kan kontaktes på tlf 480 50 046 i arbeidstiden.