NAV og oppfølging

NAV Vegårshei har åpent for publikum

Mandag kl. 12.00 til 14.30
Torsdag kl. 09.00 til 11.30

Vi har åpent for timeavtaler mandag-fredag kl 08.00 -15.00 og kan kontaktes på www.nav.no/dittnav eller  på tlf 55 55 33 33 for avtale.

Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset.

Psykisk helse og rus

Tjenesten har kontakt og møter med brukerne etter behov.

Kontaktinformasjon  - Velg NAV og oppfølging i kategorifeltet

Ved akutt behov for hjelp, kontakt fastlege/legevakt som ellers.

Koronavirus  og rus - Helserisiko - gode råd

Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten kan kontaktes på tlf 480 50 046 i arbeidstiden.