Smittesituasjonen i Vegårshei

Smitte i kommunen

Vi kommer ikke lenger til å gå ut med informasjon på nettside og FB, hver gang det er nye smittetilfeller i våre tjenester.

For de mest oppdaterte smittetallene (basert på bekreftet positive PCR tester) på kommunenivå vises det til FHI sine sider: FHI MSIS statistikkbank.

VG viser en god oversikt på nøkkeltallene for Vegårshei  basert på FHI sine tallene.  

Dersom det skulle oppstå ekstraordinære situasjoner vil vi selvsagt gå ut med informasjon når det er nødvendig.

På denne siden og på facebook publiseres en ukesoversikt på slutten av hver uke.  

I uke 12 har 3 innbyggere på Vegårshei fått påvist covid-19 gjennom en PCR-test. I tillegg har 41 personer registrert positiv resultat av selvtest gjennom kommunens selvregistreringssytemet (FIKS). Til sammen altså 44 personer som er registrert smittet i uke 12.

I uke 12 er det satt 3 vaksiner (dose 3)

I uke 11 har 2 innbyggere på Vegårshei fått påvist covid-19 gjennom en PCR-test. I tillegg har 36 personer registrert positiv resultat av selvtest gjennom kommunens selvregistreringssytemet (FIKS). Til sammen altså 38 personer som er registrert smittet i uke 11.

I uke 11 er det satt 1 vaksine (dose 3)

I uke 9 har 15 innbyggere på Vegårshei fått påvist covid-19 gjennom en PCR-test. I tillegg har 100 personer registrert positiv resultat av selvtest gjennom kommunens selvregistreringssytemet (FIKS). Til sammen altså 115 personer som er registrert smittet i uke 9. 

I uke 9 er det satt 3 vaksiner (dose 2 og 3) 

I uke 8 har 20 innbyggere på Vegårshei fått påvist covid-19 gjennom en PCR-test. I tillegg har 102 personer registrert positiv resultat av selvtest gjennom kommunens selvregistreringssytemet (FIKS). Til sammen altså 122 personer som er registrert smittet i uke 8. 

I uke 8 er det satt 2 vaksiner (dose 3) 

I uke 7 har 40 innbyggere på Vegårshei fått påvist covid-19 gjennom en PCR-test. I tillegg har 62 personer registrert positiv resultat av selvtest gjennom kommunens selvregistreringssytemet (FIKS). 

I uke 7 er det satt 28 vaksiner hvorav 16 til aldersgruppe 12-15 år. 

Flere elever ved Vegårshei skule er smittet. Per i dag er det smitte i 1. klasse, 2. klasse og 6. klasse. Det anbefales at alle elevene i disse klassene tar en selvtest mandag morgen, før skolestart. 

Ved behov for selvtest, ring koronatelefonen: 906 73 188. Foresatte har fått informasjon via kommunikasjonsplattformen Visma.

To elever ved Vegårshei skule er smittet. En elev i 2. klasse og en elev i 6. klasse.  Det anbefales at alle elevene i disse klassene tar en selvtest mandag morgen, før skolestart. 

Utlevering av tester på skolen(administrasjonen) lørdag 29.1, kl. 12:00- 13:30. Foresatte har fått informasjon via kommunikasjonsplattformen Visma.

I de siste sju dagene (22.1.22 - 28.1.22) har 7 innbyggere på Vegårshei fått påvist covid-19 gjennom en PCR-test.
Totalt antall som er eller har vært smittet til og med 28.01.2022 er 72 personer (Kilde: FHI).

Per 24.1 trenger personer som har fått tre vaksiner ikke ta PCR-test lenger for å bekrefte positiv selvtest. 

Et barn i Vegårshei barnehage, avd. Myra, har fått påvist smitte. Foresatte har fått informasjon om rutine for testing via kommunikasjonsplattformen Vigilo.

I de siste sju dagene (15.1.22 - 21.1.22) har 10 innbyggere på Vegårshei fått påvist covid-19 gjennom en PCR-test.

Totalt antall som er eller har vært smittet til og med 21.01.2022 er 65 personer (Kilde: FHI).