Smittesituasjonen i Vegårshei

Smitte i kommunen

Vi kommer ikke lenger til å gå ut med informasjon på nettside og FB, hver gang det er nye smittetilfeller i våre tjenester.

For de mest oppdaterte smittetallene (basert på bekreftet positive PCR tester) på kommunenivå vises det til FHI sine sider: FHI MSIS statistikkbank.

VG viser en god oversikt på nøkkeltallene for Vegårshei  basert på FHI sine tallene.  

Dersom det skulle oppstå ekstraordinære situasjoner vil vi selvsagt gå ut med informasjon når det er nødvendig.

På denne siden og på facebook publiseres en ukesoversikt på slutten av hver uke.  

Artikkelliste

Viser 1-10 av 60 artikler, side 1 av 6