Smittesituasjonen i Vegårshei

Smitte i kommunen

Vi kommer ikke lenger til å gå ut med informasjon på nettside og FB, hver gang det er nye smittetilfeller i våre tjenester.

For de mest oppdaterte smittetallene (basert på bekreftet positive PCR tester) på kommunenivå vises det til FHI sine sider: FHI MSIS statistikkbank.

VG viser en god oversikt på nøkkeltallene for Vegårshei  basert på FHI sine tallene.  

Dersom det skulle oppstå ekstraordinære situasjoner vil vi selvsagt gå ut med informasjon når det er nødvendig.

På denne siden og på facebook publiseres en ukesoversikt på slutten av hver uke.  

En lærer og en elev ved Vegårshei ungdomsskole er smittet. Hele 9. trinn skal teste seg (og noen få elever på 8.trinn) fredag morgen og mandag morgen. Foresatte har fått informasjon via kommunikasjonsplattformen Visma.

En lærer ved Vegårshei ungdomsskole er smittet. Elever på 8. og 9. trinn skal teste seg mandag ettermiddag og onsdag morgen. Foresatte har fått informasjon på kommunikasjonsplattformen Visma.

I de siste sju dagene (8.1.22 - 14.1.22) har 16 innbyggere på Vegårshei fått påvist covid-19 gjennom en PCR-test. 
Totalt antall som er eller har vært smittet til og med 07.01.2022 er 55 personer (Kilde: FHI).

En elev ved Vegårshei skule er smittet. Det vil bli gjennomført testing tirsdag 11.1.22 for å få kontroll på smitten. Dette gjelder ett klassetrinn på ungdomsskolen. Informasjon er sendt ut til foresatte i den aktuelle klassen, via Visma Flyt Skole.

I de siste sju dagene (1.1.22 - 7.1.22) har 9 innbyggere på Vegårshei fått påvist covid-19 gjennom en PCR-test. 
Totalt antall som er eller har vært smittet til og med 07.01.2022 er 39 personer (Kilde: FHI).

To elever ved Vegårshei skule er smittet. Det vil bli gjennomført testing både fredag 7.1.22 og mandag 10.1.22 for å få kontroll på smitten. Dette gjelder 7.trinn - 10.trinn. Informasjon er sendt ut til foresatte via Visma Flyt Skole.

I de siste 2 ukene har 9 innbyggere på Vegårshei fått påvist covid-19 gjennom en PCR-test.

I de siste sju dagene har 7 innbyggere på Vegårshei fått påvist covid-19 gjennom en PCR-test.
Antallet kan endre seg stadig og oppdateres ikke hver dag på denne siden lenger. 

Vi har mottatt melding om et nytt smittetilfelle i Vegårshei. Vedkommende er i isolasjon og smittesporing er ivaretatt.

Samtlige prøvesvar på PCR-tester, for ansatte ved skolen, er negative. (se statusoppdatering 16.12.21).