Smittesituasjonen i Vegårshei

Smitte i kommunen

Vi kommer ikke lenger til å gå ut med informasjon på nettside og FB, hver gang det er nye smittetilfeller i våre tjenester.

For de mest oppdaterte smittetallene (basert på bekreftet positive PCR tester) på kommunenivå vises det til FHI sine sider: FHI MSIS statistikkbank.

VG viser en god oversikt på nøkkeltallene for Vegårshei  basert på FHI sine tallene.  

Dersom det skulle oppstå ekstraordinære situasjoner vil vi selvsagt gå ut med informasjon når det er nødvendig.

På denne siden og på facebook publiseres en ukesoversikt på slutten av hver uke.  

Det er ikke meldt om nye tilfeller av Covid19-smitte på Vegårshei.  Det er i dag foretatt 17 tester, de fleste av disse er re-tester fra personer som har vært definert som nærkontakter.

Da har vi fått svar på de 20 testene som ble tatt på fredag. Alle disse var også negative og det er vi svært glade for.

 

Vi har nå fått beskjed om at ytterligere 2 personer har testet positivt på Covid 19.

Vi har ikke fått melding om flere smittede så langt. Som tidligere meldt er vedkommende som har teste positivt i isolasjon og følges opp av sin fastlege.

Vegårshei har nå fått bekreftet ett smittetilfelle av Covid 19. Det blir foretatt en ny test for å være 100 % sikre. 

Kriseledelsen hadde statusmøte mandag 26. oktober

Kort om blant annet økt behov for renholdspersonell, gjenåpning av tjenester, avvikling av politiske møter og om fritidsreiser og opphold på fritidseiendom.

Her er en oppdatering fra kriseledelsen om situasjonen rundt koronaviruset og status i Vegårshei kommune.