Statusoppdatering 28.1.22

Et barn i Vegårshei barnehage, avd. Myra, har fått påvist smitte. Foresatte har fått informasjon om rutine for testing via kommunikasjonsplattformen Vigilo.