Statusoppdatering søndag 30.1.2022

Flere elever ved Vegårshei skule er smittet. Per i dag er det smitte i 1. klasse, 2. klasse og 6. klasse. Det anbefales at alle elevene i disse klassene tar en selvtest mandag morgen, før skolestart. 

Ved behov for selvtest, ring koronatelefonen: 906 73 188. Foresatte har fått informasjon via kommunikasjonsplattformen Visma.