Ukesoversikt nye smittetilfeller: uke 11

I uke 11 har 2 innbyggere på Vegårshei fått påvist covid-19 gjennom en PCR-test. I tillegg har 36 personer registrert positiv resultat av selvtest gjennom kommunens selvregistreringssytemet (FIKS). Til sammen altså 38 personer som er registrert smittet i uke 11.

I uke 11 er det satt 1 vaksine (dose 3)