Ukesoversikt nye smittetilfeller: uke 12

I uke 12 har 3 innbyggere på Vegårshei fått påvist covid-19 gjennom en PCR-test. I tillegg har 41 personer registrert positiv resultat av selvtest gjennom kommunens selvregistreringssytemet (FIKS). Til sammen altså 44 personer som er registrert smittet i uke 12.

I uke 12 er det satt 3 vaksiner (dose 3)