Ukesoversikt nye smittetilfeller: uke 7

I uke 7 har 40 innbyggere på Vegårshei fått påvist covid-19 gjennom en PCR-test. I tillegg har 62 personer registrert positiv resultat av selvtest gjennom kommunens selvregistreringssytemet (FIKS). 

I uke 7 er det satt 28 vaksiner hvorav 16 til aldersgruppe 12-15 år.