Ukesoversikt nye smittetilfeller: uke 8

I uke 8 har 20 innbyggere på Vegårshei fått påvist covid-19 gjennom en PCR-test. I tillegg har 102 personer registrert positiv resultat av selvtest gjennom kommunens selvregistreringssytemet (FIKS). Til sammen altså 122 personer som er registrert smittet i uke 8. 

I uke 8 er det satt 2 vaksiner (dose 3)