Ukesoversikt nye smittetilfeller: uke 9

I uke 9 har 15 innbyggere på Vegårshei fått påvist covid-19 gjennom en PCR-test. I tillegg har 100 personer registrert positiv resultat av selvtest gjennom kommunens selvregistreringssytemet (FIKS). Til sammen altså 115 personer som er registrert smittet i uke 9. 

I uke 9 er det satt 3 vaksiner (dose 2 og 3)