Vaksinasjon - prioritering av hvem som har fått tilbud om vaksine

Vi har fått litt spørsmål rundt prioritering av hvem som har fått tilbud om koronavaksine. Det er viktig for oss å presisere at vi har gått og går etter den rekkefølgen som er satt av helsemyndighetene.

Se egne sider for oppdatert informasjon om vaksinasjon.

Vegårshei kommune har ikke gjort egne prioriteringer av hvem som får tilbud om vaksine, men har gått etter den rekkefølgen og de retningslinjene som til enhver tid er gjeldende.

De første ukene fikk vi Pfizervaksiner. Disse gikk til den eldste delen av befolkningen og noe til helsepersonell. Vi fikk forholdsvis mange AstraZeneca doser (220) i uke 9 og 10.

AstraZeneca skulle på det tidspunktet vaksinen ble satt, ikke gis til personer over 65 år. I ettertid har dette som kjent blitt endret. AZ skal heller ikke gis til personer under 65 år med enkelte underliggende sykdommer. En del av de som kommer under FHI sin prioriteringsgrupper under 65 år takket også nei til denne vaksinen. Ca. 20% av vaksinene kan gis til helsepersonell og samfunnskritisk personell. AZ skulle disse 2 ukene benyttes til dette.

Prioriteringsliste over samfunnskritisk personell

Kommunen har laget en prioriteringsliste på samfunnskritisk personell. Da det var tilgjengelige vaksiner av AZ etter at prioriteringslisten til FHI ble fulgt, ble disse dosene tilbudt ut fra prioriteringslisten på samfunnskritisk personell. Av personer på denne listen er det vurdert hvilke konsekvenser det ville ha dersom vedkommende er ute av stand til å jobbe og/eller møte fysisk på jobb. På denne listen var blant annet helsepersonell, lærere, barnehageansatte, teknisk nøkkelpersonell og kriseledelse. Det betyr ikke at all ansatte innenfor disse yrkesgruppene fikk tilbud om vaksine.

I de samme ukene (uke 9 og 10) fikk vi 18 doser Pfizer som gikk til revaksinering.

Status og plan framover

Vi håper at gruppen 80+  er ferdigvaksinert i løpet av denne uken. Deretter jobber vi oss nedover i aldersgruppene og risikogruppene/helsepersonell som ikke har fått vaksine enda. Vi håper vi kan være ferdig med alle over 65 år i løpet av april, gruppen 50 – 64 år i slutten av april og starten av mai, og gruppen 40 – 50 år og yngre i mai – juni.

Det er viktig å understreke at dette bare er estimater og at alt kommer an på leveransene. Vi vet bare fra uke til uke hvilke type vaksine vi får og hvilket antall.

Følg med på status og vaksinasjonsplan framover

Registrer deg i vaksinekø på helseboka