Statusoppdatering 10. desember

Alle retester av nærkontakter har vært negative. Vi opphever derfor besøksrestriksjonene ved Vegårshei bo - og omsorgssenter (VBO) fra og med i dag. Det har kommet litt spørsmål til oss etter meldingen vi la ut om hjemreise i julen. Vi korrigerer dette og henviser til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Følgende gjelder for besøkende til VBO - se under punkt om besøk ved VBO, Klokkartun og omsorgsboliger.

Reiser

Reiser fra et område med mye smitte til et område med lite smitte utgjør en risiko for spredning - uavhengig av om man krysser en landegrense eller reiser innenlands. 

Hjem til jul?

Reiser i Norge

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende forholdsregler i 10 dager etter reiser i Norge fra et område med mye smitte til et område med lite smitte:  

  • Redusere antall kontakter. 
  • Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen.  
  • Vær særlig nøye med hånd- og hostehygiene.  
  • Vær særlig oppmerksom på symptomer.
  • Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan har vært utsatt for smitte. 

Og før du reiser; tenk over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg, eller dersom du må i karantene. 

Smittevernråd ved innenlandsreiser.

For de som kommer fra utlandet gjelder andre retningslinjer:

Utenlandsstudenter, som før studiene var bosatt i Norge, vil ofte fortsatt være folkeregistrert i Norge i studietiden. De anses da også som bosatt i Norge og kan være i karantene på et egnet sted, for eksempel hjemme hos foreldrene sine. De trenger ikke bo på karantenehotell. 

Norske studenter som studerer i et annet nordisk land kan også være i karantene hos for eksempel foreldrene sine, selv om de har registrert flytting fra Norge. Heller ikke disse trenger å bo på karantenehotell.

Studentene, som alle andre, må fortsatt etterleve de generelle karantenereglene de første ti dagene de er i Norge som betyr at de må unngå nærkontakt med familiemedlemmer og andre som de ikke bor med til daglig.

Smittevernråd og regler for reiser fra utlandet og til Norge