Statusoppdatering 15. februar

Informasjon om fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år og vaksinasjon.

Vaksinasjon

Det er laget egne menypunkter angående vaksinasjon her på nettsiden under koronasidene våre. Hver fredag legges det ut statusoppdateringer på uka som har hvert, antall doser for uka som kommer og hvilke grupper som får tilbud om vaksine. Vi har anskaffet appen "Helseboken" for å kunne håndtere vaksinasjonen videre for de som er under 65 år. Vi vil informere mer om denne og hvordan den skal brukes når dette blir klart til bruk.

Se informasjon og statusoppdateringer om vaksinasjon.

Fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år

Kriseledelsen har igjen vurdert spørsmål rundt fritidstilbud til barn og unge under 20 år, og har besluttet at fritidsaktiviteter for denne aldersgruppen kan gjennomføres uten antallsbegrensning. Dette gjelder aktiviteter som skjer regelmessig og er gjentakende. De generelle smittevernreglene med registrering av deltakere, avstand, være nøye med håndhygiene, renhold osv må selvsagt overholdes.