Statusoppdatering 19. januar

Regjeringen videreføre de fleste nasjonale tiltakene, men gir lettelse for barn og unge.

Anbefalinger om å unngå besøk hjemme videreføres ikke, men alle bør begrense sosial kontakt

For oss vil det si at vi følger de nasjonale reglene.

Vegårsheihallen åpner for barn og unge

Barn og unge under 20 år (til og med 19 år) kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. Dette betyr at hallen åpnes fra og med torsdag 21.01.21 for barn og unge under 20 år (ikke for eldre)

Ungdomsskolen går tilbake til gult nivå

Ungdomsskolen går tilbake til gult nivå fra og med 20.01.21 og følger gjeldende planer for dette

Politiske møter

Møte i råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse den 19.01  er utsatt inntil videre. Det planlegges for at kommunestyremøtet 26.01.21 kan gjennomføres digitalt

Innreiseregister

Alle som kommer fra utlandet må registrere seg i innreiseregisteret.

Til slutt minner vi om at det er viktig at alle fortsatt følger nasjonale retningslinjer og anbefalinger.

ALT BLIR BRA