Statusoppdatering 2. desember

Vi har nå fått beskjed om at ytterligere 2 personer har testet positivt på Covid 19.

Det vil si at det totalt er 3 med påvist smitte i kommunen. Disse er i isolasjon og blir fulgt opp av sine fastleger. Vi tror vi vet smittekilden – men er ikke 100 % sikre enda. Flere nærkontakter venter på testsvar så omfanget av smitten vet vi ikke enda. Smittesporing pågår fortsatt.

Innføring av besøksrestriksjoner

Vi innfører besøksrestriksjoner på Vegårshei bo - og omsorgssenter fra og med torsdag 03.12.20 og 14 dager frem. Det vil si:

 • Beboere kan kun få besøk av en pårørende.
 • Det skal være samme pårørende i perioden.
 • Besøk skal avtales på forhånd og dørene låses for uanmeldt besøk.
 • Gjeldene smittevernregler skal følges.

Vurderinger gjøres fortløpende utfra hvordan smittesituasjonen er til enhver tid. Det kan derfor forekomme endringer innenfor de 14 dagene.

Vi henstiller også sterkt om å begrense besøkene i omsorgsboligene og Klokkartun. Er du syk skal du ikke gå på besøk.

Testing

Har du symptomer så ha lav terskel for å teste deg. Våre testtider på legekontoret er nå:

 • Mandag kl. 11.00
 • Onsdag og fredag kl. 09.15.
 • Tirsdag og torsdag ved behov.

Vi kan også teste de som har fastlege i annen kommune.

Ring for å bestille test 37 17 02 45 fra kl. 08:00.

Vær ekstra varsom

Vi ber alle om å være ekstra varsomme framover, siden omfanget av smitten ikke er avklart enda.

 • Unngå fritidsreiser og besøk som ikke er strengt tatt nødvendig
 • Hold avstand
 • Vask hender
 • Benytt deg av hjemmekontor dersom du har mulighet til det
 • Hold deg hjemme dersom du er syk

Takk for at du viser hensyn!