Statusoppdatering 3. desember kl. 16:00

Stauts - korona 03.12.20 kl. 16:00

Vi har ikke fått melding om nye smittede i dag.

Som vi har informert om tidligere fikk vi bekreftet det første registrerte tilfelle av Covid19 smitte lørdag 28.11. Det har trolig vært smitte i befolkningen en god tid før første smittetilfelle ble registrert.

Mer spesifikt vet vi at det har vært personer som senere har blitt påvist med smitte i en begravelse på Vegårshei Forsamlingshus den 18.11.20 og på julemessa samme sted den 28.11.20, da i tidsrommet kl. 12.40 til 13.15. Det er viktig for oss å understreke at samtlige her er varslet, og mulige nærkontakter har fått beskjed om å teste seg og være i karantene fram til testresultat foreligger.

Det er ført fullstendige navnelister, og disse arrangementene ble avholdt i henhold til smittevernreglene.

Vi har også fått opplyst at det har vært en smittet på utendørs julemarked 26.11, men her er det ikke oppgitt nærkontakter. Her har vi også fått tilsendt navnelister.

Det er ikke slik at alle som har vært i begravelse, på julemesse, julemarked eller andre tilstelninger må teste seg, men vær oppmerksom på symptomer og ta kontakt med legekontoret dersom du er usikker.

Kommunens kriseledelse fraråder sterkt at en i denne situasjonen gjennomfører større arrangementer i tida framover. Vi har valgt å stenge Vegårsheihallen for fritidsaktiviteter ut uka til situasjonen er mer avklart.

Barnehage og skole

Barnehagen og skole er fortsatt på gult nivå og gjennomfører tiltak etter det.

Kriseledelsen vurderer fortløpende tiltak, og avventer nå i første omgang svar på de mange testene som er tatt i dag, 03.12.

Testing i morgen

Legekontoret er bemannet fra kl. 08.00 i morgen. Vi understreker at en må ringe på forhånd for å bestille test og registrere opplysninger. Tlf 37 17 02 45

Vi anbefaler alle å følge med på kommunens hjemmeside og her på FB. Der blir det lagt ut fortløpende informasjon.

Nå er det viktig at Vegårsheiingene er ekstra påpasselige med de tiltakene vi enkelt kan ta ansvar for – det vil være den viktigste suksessfaktoren framover.

Nærkontakter 

Man regnes som «nærkontakt» hvis:  

  • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene (for asymptomatiske)

OG

  • kontakten har vært under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER 
  • direkte fysisk kontakt  ELLER 
  • direkte kontakt med sekret

Dette gjelder ikke dersom anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt i helsetjenesten. 

------------------------------------------------

Status - 03.12.20 kl. 10:50

"Vegårshei fikk bekreftet sitt første registrerte smittetilfelle lørdag 28.11. Ting tyder på at det har vært smitte i befolkningen en god tid før første smittetilfelle ble registrert. Mange personer er definert å ha vært i nærkontakt med de smittede, og inntil disse har fått svar på sine tester har vi ikke oversikt over reelt smitteomfang. Det betyr at det er fornuftig, som kommuneoverlegen også har sagt, at alle som har deltatt på «større arrangementer» tar kontakt med lege og vurderer å teste seg. 

På innendørs arrangementer der vi i ettertid har fått kunnskap om at det har vært smittede personer er det ført gode oversikter over deltakere, og alle er kontaktet av arrangør.

Kommunens smittesporingsteam har kontaktet de fra disse arrangementene som kan ha vært i nærkontakt med smittede og gitt beskjed om testing og karantene.  

Kommunens kriseledelse fraråder sterkt at en i denne situasjonen gjennomfører større arrangementer i tiden framover. Vi stoler på at et slikt tydelig signal blir hørt.

Nå er det viktig at Vegårsheiingene er ekstra påpasselige med de tiltakene vi enkelt kan ta ansvar for – det vil være den viktigste suksessfaktoren framover.

Kriseledelsen følger situasjonen nøye og har nytt møte i ettermiddag."

Ordfører Kjetil Torp