Statusoppdatering 4. januar

Det er kommet nye forskrifter og anbefalinger fra regjeringen i går 03.01.21 som gjelder til og med 18.01.21

Begrens nærkontakt med andre, unngå alle unødvendige reiser og følg myndighetenes anbefalinger. Se mer utfyllende informasjon og regler for private sammenkomster og arrangementer. 

Videre betyr de nye tiltakene følgende for Vegårshei kommune:

  • Ungdomsskolen går over til rødt nivå, det kommer mer informasjon om hvordan dette blir rent praktisk utover dagen i dag.
  • Skolebussene går som normalt, men alternativ transport anbefales om mulig
  • Barnehagene og 1-7 trinn fortsetter som det har vært, på gult nivå. Les mer om hva inndeling i gult og rødt nivå betyr.
  • Vegårsheihallen stenger for alle trening og bruk på kvelder/helger, samt på dagtid utover skolens bruk.
  • Biblioteket har ordinære åpningstid, men det blir ingen arrangementer eller utleie av bibliotekrommet i denne perioden.
  • Dagens besøksrutiner på Vegårshei Bo- og Omsorgssenter opprettholdes, men her kan det komme endringer på kort varsel
  • Hjemmekontor anbefales i de tilfellene der det er funksjonelt, og flest mulig møter avholdes digital

Plikt til å teste seg ved innreise til Norge

Det er også innført plikt til å teste seg for covid 19 for innreisende til Norge, gjeldende fra 02.01.21 Testen skal gjøres så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst.

Mer informasjon på regjeringen.no

Reiseregistrering

Personer som ankommer Norge skal før innreise registrere opplysninger som er nødvendige for å sikre etterlevelse av karanteneplikten, for å styrke smittevernarbeidet og bidra til bedre smitteoppsporing

Mer informasjon på regjeringen.no

Det er viktig at vi alle fortsetter å bidra til å holde smitten nede og følger de nasjonale myndighetenes anbefalinger og regler. 

Dersom det innføres nye tiltak informerer vi om det fortløpende.

Alt skal bli bra!