Statusoppdatering 5. desember kl. 19:15

Da har vi fått svar på de 20 testene som ble tatt på fredag. Alle disse var også negative og det er vi svært glade for.

Statusoppdatering kl. 17:15

Det har heller ikke kommet inn melding om positive testsvar fra de som måtte ha testet seg i andre kommuner, så vi kan anta at også de som testet seg samme dag også har fått negativt resultat.

Fortsatt noen tester som ikke er analysert

20 tester fra fredag er fortsatt ikke analysert, så vi har derfor ikke full oversikt. Samtidig er det klart at resultatet fra torsdagens tester er svært oppløftende. 

Kommunens kriseledelse ønsker å retter en stor takk til Vegårsheiingene som på alle måter viser at en tar situasjonen på alvor.  Det at så mange har testet seg har gitt oss et godt bilde på generell status i forhold til smitte i kommunen. 

Vi kan senke skuldrene litt, men det er svært viktig at vi fortsatt ivaretar hverandre ved å følge generelle smitteråd fra regjeringen.

Vi legger forløpende ut informasjon på hjemmeside og facebookside. 

Statusoppdatering 5. desember kl. 15:45

Stor pågang på mikrolaben gjør at vi enda ikke har fått alle prøvesvarene fra torsdagens og fredagens til sammen 76 tester tatt på Vegårshei.

Samtlige svar som har kommet til nå er negative. Vi kommer ut med ny melding så snart vi mottar oppdatert informasjon.