En takk til alle hverdagshelter i Vegårshei kommune

Vi befinner oss i en situasjon som for få uker siden ville fremstått som helt uvirkelig. For kommunene ble hverdagen satt på hodet for en uke siden, da Regjeringen iverksatte sin første krisepakke og blant annet stengte skoler og barnehager.

Et virus med opprinnelse i Kina har nå satt en hel verden på hodet, og flere land, inkludert Norge har stengt sine grenser. Det innføres tiltak for å bremse spredningen av viruset slik at ikke for mange skal bli syke på en gang for at ikke kapasiteten i helsevesenet skal sprenges. Mange av disse tiltakene og usikkerhet rundt virus og smitte påvirker oss som privatpersoner, som kommunalt ansatte og som mennesker. Karantene, isolasjon og hygienetiltak preger alles hverdag.

Vi kjenner ikke til at noen i Vegårshei er smittet enda, men vi må regne med at det bare er et tidsspørsmål. Vi er dessverre bare i startgropa: Den rådende situasjonen vil bli verre før det kan bli bedre, og vi må regne med at det kan ta alt fra tre til seks måneder før vi kan håpe på å kunne vende tilbake til en normalsituasjon.

Vi skal fortsatt drive kommune

Midt opp i dette skal vi drive en kommune og sørge for at innbyggerne får nødvendige tjenester, samtidig som vi som kommunalt ansatte er sentrale i den praktiske håndteringen av krisen. Det klarer vi!

De aller fleste av dere opplever at jobben er endret den siste uken:

Ansatte i skolen har kastet seg rundt og sørger for hjemmeundervisning til elevene ved hjelp av digitale verktøy, kreativitet og pågangsmot. Godt innarbeidede undervisningsopplegg kan ikke benyttes i denne situasjonen. Nye opplegg tilpasset at elever og lærere ikke kan være sammen må utarbeides og tas i bruk. De som tror at skolen er stengt tar feil. Vi driver den bare annerledes! Barn som har foreldre med samfunnskritiske funksjoner eller av andre viktige grunner trenger tilbud om å bli ivaretatt på dagtid, får det på en måte som begrenser faren for smittespredning. Skolen er i forkant, og enhetsleder melder at de har ting under kontroll. Det er veldig betryggende.

Barnehagene har den siste uken hatt færre barn å ta seg av. De barna og foreldrene som har særlige behov omsorgstilbud får det. De ansatte som ikke er involvert i dette benytter da anledningen til å vaske ned bygningene slik at vi ikke behøver å bruke ressurser til dette senere. De får unna etterslep av papirarbeid, og får mulighet til å være i forkant med planlegging og utvikling av opplegg for fremtiden. Personalet signaliserer at de ønsker å være fleksible og er innstilt på å bidra til den dugnaden som må til. Vi må planlegge for at vi skal løse oppgavene når disse øker, og personell blir satt ut av spill pga koronatiltak som gir mangel på personell i andre tjenester, og etterhvert smitte og sykdom.

Helse og omsorgstjenesten opplever allerede økt belastning fordi sykehuset tømmer senger og avdelinger, og pasientene må få hjelp i kommunen. Det er innført adgangskontroll og begrensninger for besøkende ved sykehjemmet og omsorgsboligene. Det fører naturlig nok til at økt kommunikasjon og informasjon til pårørende som ikke kan besøke sine kjære, blir viktig og nødvendig. Hensynet for å unngå smitte er strengt. I øyeblikket er det ca 10 ansatte som må holde seg borte fra jobb pga karantene eller hjemmeisolering. Dette er krevende og medfører at det allerede er behov for stor fleksibilitet og velvilje for at bemanningskabalene skal gå opp. Enhetsleder melder at denne fleksibiliteten og dugnadsånden er på plass. Flott! Vi jobber med å kartlegge ressurser i hele kommunen som kan tre inn som «reserver» når dette blir påkrevet.

Renholderne har også kastet seg rundt og tilpasset seg situasjonen. Ressurser som er blitt ledige pga noe redusert renholdsbehov ved skolen og i barnehagene, bidrar til å opprettholde nye og strengere hygienekrav ved sykehjemmet og andre steder hvor folk oppholder seg og det er fare for smitte. Alle berøringsflater vaskes og sprites med korte intervaller, og det sørges for at desinfeksjonsmidler og såpe er tilgjengelig for alle, alltid. Dette er også en viktig del av dugnaden!

NAV og oppfølgingstjenesten må håndtere en voldsom økning av personer som har behov for økonomiske ytelser som følge av sykemelding, omsorgspenger og permitteringer. Antall arbeidsledige i kommunen er mer enn doblet på en uke! Dette må håndteres gjennom kreative og digitale løsninger fra hjemmekontor. I tillegg har oppfølgingstjenesten en stor utfordring som følge av at sykehuset også har mer eller mindre lagt ned behandlingstilbud til mennesker som sliter med rus og psykiatriske vansker. Disse må nå hjelpes i kommunene, samtidig som vi skal unngå direkte kontakt mellom mennesker. Det må være krevende, særlig når vi også vet at koronasituasjonen skaper utrygghet, isolasjon og ensomhet.

Vaktmesterne sørger som normalt for at nødvendig infrastruktur er på plass og fungerer, at innbyggerne har godt drikkevann, og at vedlikehold og reparasjoner går som normalt. Uten dette stopper Vegårshei opp. I tillegg vet vi av erfaring at de ansatte ved teknisk er utrolig løsningsorienterte og fleksible. De kan ordne det meste når det kniper. Det er utrolig godt å vite at vi har denne gjengen med oss på laget i tiden vi har foran oss.

De ansatte ved kommunehuset har også fått en ny og annerledes arbeidshverdag. Døra til kommunehuset er stengt, men kommunen er åpen! Hjulene skal holdes i gang: byggesaker behandles, vedtak fattes, post åpnes, arkivers og journalføres. I tillegg er det satt krisestab. Håndteringen av situasjonen skal planlegges og koordineres i dag, og vi skal forberede oss på å takle en utvikling og forverring. Informasjonsflommen fra sentrale myndigheter er enorm. Spørsmål fra publikum om alt fra rennende neser og koronatesting til barneselskap, bruk av lekeplasser, hyttebruk, bobiler og fritak for renovasjons- og vannavgift skal besvares og omdannes til informasjon på hjemmesiden for å unngå nye spørsmål. Få spørsmål er dumme. Det er naturlig at publikum lurer på dette. Også her gjøres det en kjempejobb, av mange fra hjemmekontor.

Hver og en av dere er et viktig tannhjul i det maskineriet som må fungere for at Vegårshei skal fungere, og håndtere denne alvorlige situasjonen.

Dere er sanne hverdagshelter! Være stolte av dere selv. Det er jeg!

Ole Petter Skjævestad
Rådmann