Tiltak i helse og omsorg

Her legger vi ut informasjon om hvordan tjenestene i helse og omsorg forholder seg til tiltak for å forhindre spredning av koronasmitte.

Oppdateringslogg - Helse og omsorg

Oppdateringslogg

06.10.20 - Oppheving av besøksrestriksjoner
29.09.20 - Gjeninnføring av besøksrestriksjoner/adgangskontroll ved VBO, omsorgsboliger og Klokkartun
18.08.20 - Punkt om Smitte testing og karantene - Gjennomføring av tester ved Vegårshei legekontor
05.08.20 -Punkt om adgangskontroll - Oppdatert tekst angående besøk på Vegårshei bo og omsorgssenter
05.06.20 - Punkt om adgangskontroll - Oppdatert tekst angående besøk på Vegårshei bo og omsorgssenter
24.05.20 - Punkt om adgangskontroll - Lagt til tekst angående besøk på Vegårshei bo og omsorgssenter
21.04.20 - Punkt om "`Fysioterapitjenesten" - Endret tekst, gjenopptar en - til - en behandling
20.04.20 - Punkt "Helsestasjon og jordmor" - Endret tekst, normal aktivitet i helsestasjonen, skolehelsetjenesten og svangerskapsomsorgen.
07.04.20 - Punkt om Fysioterapitjenesten - Endret tekst etter regjeringens vedtak den 7.4
02.04.20 - Punkt om Fysioterapitjenesten - Lagt informasjon "Aktiviteter for barn og hele familien" 
31.03.20 - Punkt Fysioterapitjeneste -  Lagt inn informasjon om Vegårshei fysioterapi og trening

Er du helsepersonell?

Vi kartlegger personell med helsefaglig bakgrunn som kan være aktuelle ressurser i forbindelse med korona-situasjonen. Kartleggingen gjelder personer som ikke er ansatt i Vegårshei kommune fra før.

Har du aktuell kompetanse og ønsker å bidra? 

Fyll ut skjema dersom du ønsker å melde deg.

Tusen takk for at du bidrar!

Hjelp av pårørende

Dersom situasjonen forverrer seg, vil pårørende måtte regne med å få henvendelser om å ivareta enkle helsetjenester. Eksempelvis drypping av øyne.

Tiltak i helse og omsorg

Er du helsepersonell eller har erfaring fra arbeid innen helse? Vi trenger deg

Vi kartlegger personell med helsefaglig bakgrunn som kan være aktuelle ressurser i forbindelse med korona-situasjonen.
Registrer deg her.

Smittevern

Alle tjenester innen helse og omsorg i Vegårshei kommune følger retningslinjer om smittervernstiltak på fhi.no og øker fokus på smittevern i tjenesten.

Hjemmesykepleiens medarbeidere følger nasjonale retningslinjer for basale smittevernrutiner i møte med pasientene. Dette innebærer at vi vil søke å beskytte personell og pasienter slik at smitte ikke overføres.
Ved mistanke eller påvist smitte av covid-19 vil personalet følge retningslinjene som til enhver tid er gitt via Folkehelseinstituttet

VI ber pasienter og pårørende som mottar tjenester fra Vegårshei kommune om å informere tjenesten hvis de har akutte luftveissymptomer. 

Smittevernutstyr

Alle enheter har laget oversikt over smittevernutstyr og laget prosedyrer for bruk av dette.  Vi tar kontakt med bedrifter som har smittevernutstyr og vi jobber med å få nødvendig utstyr og prosedyrer til institusjoner og hjemmesykepleie.

Drift av legekontor

Vegårshei Legekontor tar i mot pasienter til kontroller, utredninger og oppfølging. Vi følger smittevernstiltak så det er trygt for pasienter å komme, MEN...

Det må imidlertid understrekes at:

  • alle må ringe for å avtale time. IKKE møt opp uanmeldt.
  • de som har en luftveisinfeksjon eller influensa symptomer skal IKKE møte opp på legekontoret.
  • ved behov for undersøkelser; ring legekontor for veiledning om oppmøte.
  • ved mistanke om koronasmitte ring legekontoret og avtal oppfølging.

Telefon til legekontoret: 37 17 02 45

Luftveisklinikken i Arendal

For å hindre spredning av korona på kommunens legekontorer, er det åpnet en egen luftveisklinikk i Arendal. Når det er mistanke om smitte hos en pasient, vil fastlegen kontakte luftveispoliklinikken og få en time til pasienten der. På denne måten unngår vi at pasienter med mistanke om koronasmitte kommer inn på de vanlige legekontorene og utsetter andre i risikogrupper for unødvendig smitteeksponering. Luftveisklinikken er i Nedeneshallen, Natvigveien 66.

NB: Du kan ikke kontakte luftveisklinikken selv. Det er kun fastlegen din som kan henvise deg til luftveisklinikken. Alle som møter opp på klinikken uten avtale vil bli avvist ved døren. Har du luftveisinfeksjoner? Ring fastlegen din.

Besøks på Vegårshei bo- og omsorgssenter, omsorgsboligenen (bak VBO) og Klokkartun

Besøk gjeldene fra 06.10.2020

Besøksrestriksjonene oppheves med umiddelbar virkning

Det er tatt en ny vurdering i forhold til besøksrestriksjoner knyttet til Vegårshei bo- og omsorgssenter, omsorgsboligene og Klokkartun. Ut fra dagens situasjon i kommunen og i våre nabokommuner opphever vi besøksrestriksjonene med umiddelbar virkning.

Dette betyr at det igjen ikke er restriksjoner for besøk, såfremt følgende følges:
- Besøkende skriver seg inn  ved besøk 🖊🗒slik at smittesporing vil være mulig 
- Besøkende informeres om eget ansvar for å unngå besøk ved symptomer
- Besøkende informeres om eget ansvar for å vente 10 dager med besøk dersom man har vært ute å reist
- Besøkende informeres om god håndhygiene og bruk av håndsprit før besøk

Tusen takk for at du viser hensyn!

Helsestasjon og jordmor

Helsestasjonen

Vi er tilbake i normal aktivitet på helsestasjonen.
Helsestasjonen

  • Hjemmebesøk hos nyfødte gjennomføres fortsatt på helsestasjonen.

Om du lurer på noe ta kontakt  med Bjørg Lia på telefon nr. 37 17 02 37 eller 930 82 928

Skolehelsetjenesten

Vi er tilbake i normal aktivitet på skolehelsetjenesten.
Skolehelsetjenesten.

Anette Fidje Bergan kan nås på telefon 481 01 566.

Jordmor

Svangerskapsomsorgen åpnes opp som tidligere. 
Hjemmebesøk på helsestasjonen/hjem til familien kun ved spesielle behov.
Jordmor og svangerskap.

Om du lurer på noe ta kontakt med jordmor Vigdis Moripen på telefon 950 02 597.

Råd om korona og gravide.

 

Fysioterapitjenesten

Kommunens fysioterapitjeneste

Kommunefysioterapeuten har nå starte opp igjen en-til-en behandling. Pasienter som var i gang med behandling eller henvist til fysioterapi før 16.03.20 kontaktes fortløpende.

Alle pasienter vil bli bedt om å vaske hendene før og etter behandling.

De som har time til fysioterapi er bedt om å ta kontakt med fysioterapeuten før behandlingen ved symptomer på eller bekreftet luftveisinfeksjon, hjemme isolasjon eller hjemmekarantene. 

Ved spørsmål om det kommunal fysioterapi tilbudet ta kontakt med:
Chanel Shumka
Tlf: 468 21 855
E-post: chanel.shumka@vegarshei.kommune.no

Aktiviteter for barn og hele familien

Kommunes fysioterapeut, Chanel, har samlet en del forslag til aktiviteter for barn og familier.

Vegårshei fysioterapi og trening

Vegårshei fysioterapi og trening har åpent mandag - fredag kl. 08:00 - 16:00 for individuell oppfølging.
Tlf: 400 02 470

Eller ta direkte kontakt med:

Else Marie - mandag til onsdag
Tlf: 996 93 381
E - post: else@steinjonassen.no

Hilde - mandag til fredag
Tlf: 906 74 847
E - post: hilde.lindtveit@gmail.com

Dagsenter

Tilbud om dagsenter er stengt inntil videre.

Tannklinikken

Kun pasienter som har behov for akutt tannbehandling vil få behandling og det er kun utvalgte tannklinikker vil ta i mot pasienter.

For mer informasjon se tannklinikkens nettside.