Tiltak i helse og omsorg

Her legger vi ut informasjon om hvordan tjenestene i helse og omsorg forholder seg til tiltak for å forhindre spredning av koronasmitte.

Oppdateringslogg - Helse og omsorg

Oppdateringslogg

12.02.21 - Lagt inn ukesinfo om koronavaksine
03.02.21 - Oppdatert informasjon om koronavaksinering
19.01.21 - Oppdatert punkt om koronavaksine
22.12.20 - Lagt til punkt i liste - Koronavaksine
10.12.20 - Oppheving av besøksrestriksjoner fra og med 10.12.20
02.12.20 - Innføring av besøksrestriksjoner fra og med 03.12.20
06.10.20 - Oppheving av besøksrestriksjoner
29.09.20 - Gjeninnføring av besøksrestriksjoner/adgangskontroll ved VBO, omsorgsboliger og Klokkartun
18.08.20 - Punkt om Smitte testing og karantene - Gjennomføring av tester ved Vegårshei legekontor
05.08.20 -Punkt om adgangskontroll - Oppdatert tekst angående besøk på Vegårshei bo og omsorgssenter
05.06.20 - Punkt om adgangskontroll - Oppdatert tekst angående besøk på Vegårshei bo og omsorgssenter
24.05.20 - Punkt om adgangskontroll - Lagt til tekst angående besøk på Vegårshei bo og omsorgssenter
21.04.20 - Punkt om "`Fysioterapitjenesten" - Endret tekst, gjenopptar en - til - en behandling
20.04.20 - Punkt "Helsestasjon og jordmor" - Endret tekst, normal aktivitet i helsestasjonen, skolehelsetjenesten og svangerskapsomsorgen.
07.04.20 - Punkt om Fysioterapitjenesten - Endret tekst etter regjeringens vedtak den 7.4
02.04.20 - Punkt om Fysioterapitjenesten - Lagt informasjon "Aktiviteter for barn og hele familien" 
31.03.20 - Punkt Fysioterapitjeneste -  Lagt inn informasjon om Vegårshei fysioterapi og trening

Er du helsepersonell?

Vi kartlegger personell med helsefaglig bakgrunn som kan være aktuelle ressurser i forbindelse med korona-situasjonen. Kartleggingen gjelder personer som ikke er ansatt i Vegårshei kommune fra før.

Har du aktuell kompetanse og ønsker å bidra? 

Fyll ut skjema dersom du ønsker å melde deg.

Tusen takk for at du bidrar!

Hjelp av pårørende

Dersom situasjonen forverrer seg, vil pårørende måtte regne med å få henvendelser om å ivareta enkle helsetjenester. Eksempelvis drypping av øyne.

Tiltak i helse og omsorg

Er du helsepersonell eller har erfaring fra arbeid innen helse? Vi trenger deg

Vi kartlegger personell med helsefaglig bakgrunn som kan være aktuelle ressurser i forbindelse med korona-situasjonen.
Registrer deg her.

Smittevern

Alle tjenester innen helse og omsorg i Vegårshei kommune følger retningslinjer om smittervernstiltak på fhi.no og øker fokus på smittevern i tjenesten.

Hjemmesykepleiens medarbeidere følger nasjonale retningslinjer for basale smittevernrutiner i møte med pasientene. Dette innebærer at vi vil søke å beskytte personell og pasienter slik at smitte ikke overføres.
Ved mistanke eller påvist smitte av covid-19 vil personalet følge retningslinjene som til enhver tid er gitt via Folkehelseinstituttet

VI ber pasienter og pårørende som mottar tjenester fra Vegårshei kommune om å informere tjenesten hvis de har akutte luftveissymptomer. 

Smittevernutstyr

Alle enheter har laget oversikt over smittevernutstyr og laget prosedyrer for bruk av dette.  Vi tar kontakt med bedrifter som har smittevernutstyr og vi jobber kontinuerlig med å ha nødvendig utstyr og prosedyrer på plass til institusjoner og hjemmesykepleie.

Drift av legekontor

Vegårshei Legekontor tar i mot pasienter til kontroller, utredninger og oppfølging. Vi følger smittevernstiltak så det er trygt for pasienter å komme, MEN...

Det må imidlertid understrekes at:

  • alle må ringe for å avtale time. IKKE møt opp uanmeldt.
  • de som har en luftveisinfeksjon eller influensa symptomer skal IKKE møte opp på legekontoret.
  • ved behov for undersøkelser; ring legekontor for veiledning om oppmøte.
  • ved mistanke om koronasmitte ring legekontoret og avtal oppfølging.

Testing

Vegårshei legekontor foretar testing mandag 10:45, onsdag - fredag kl. 10:00. Man må ringe i forkant og bestille time.

Vi følger nasjonale retningslinjer for hvem som blir testet.

Smitte og inkubasjonstid

Dersom du har luftveissymptomer skal du ikke oppsøke fastlegen, men ringe fastlegekontoret.

Telefon til legekontoret: 37 17 02 45

Besøk på Vegårshei bo- og omsorgssenter, omsorgsboligene (bak VBO) og Klokkartun

Besøk gjeldene fra 24.02.2021

Kriseledelsen i kommunen har vurdert det til at det ikke lenger er behov for restriksjoner for besøk til beboerne ved VBO
Det betyr at beboerne kan ha besøk av de som ønsker. 

Alle besøkende skal:

  • registrere seg ved inngangspartier.
  • holde god avstand til ansatte, da de ikke er ferdigvaksinerte,
  • foreta besøket på beboernes rom, eller andre rom anvist av personalet.  

Minner om god håndhygiene før og etter besøk.

Ved symptomer på luftveis infeksjon skal dere ikke komme på besøk.

Vi ber om at alle følger de retningslinjer folkehelseinstituttet til en hver tid anbefaler

Det kan gjøres endringer  i tiltak 

Spørsmål?

Kontakt seksjonsleder Torstein Løvdal Nydal på telefon 472 58 227. 

Helsestasjon og jordmor

Helsestasjonen

Det er normal aktivitet på helsestasjonen.
Helsestasjonen

  • Hjemmebesøk hos nyfødte gjennomføres fortsatt på helsestasjonen.

Om du lurer på noe ta kontakt  med Bjørg Lia på telefon nr. 37 17 02 37 eller 930 82 928

Skolehelsetjenesten

Det normal aktivitet på skolehelsetjenesten.
Skolehelsetjenesten.

Anette Fidje Bergan kan nås på telefon 481 01 566.

Svangerskapsomsorg 

Hjemmebesøk på helsestasjonen/hjem til familien gjennomføres kun ved spesielle behov.
Jordmor og svangerskap.

Om du lurer på noe, ta kontakt med jordmor Vigdis Moripen på telefon 950 02 597.

Råd om korona og gravide.

 

Fysioterapitjenesten

Kommunens fysioterapitjeneste

Fysioterapitjeneste er i normal drift. Alle pasienter vil bli bedt om å vaske hendene før og etter behandling.

De som har time til fysioterapi er bedt om å ta kontakt med fysioterapeuten før behandlingen ved symptomer på eller bekreftet luftveisinfeksjon, hjemme isolasjon eller hjemmekarantene. 

Ved spørsmål om det kommunal fysioterapi tilbudet ta kontakt med:
Chanel Shumka
Tlf: 468 21 855
E-post: chanel.shumka@vegarshei.kommune.no

Aktiviteter for barn og hele familien

Kommunes fysioterapeut, Chanel, har samlet en del forslag til aktiviteter for barn og familier.

Vegårshei fysioterapi og trening

Vegårshei fysioterapi og trening har åpent mandag - fredag kl. 08:00 - 16:00 for individuell oppfølging.
Tlf: 400 02 470

Eller ta direkte kontakt med:

Else Marie - mandag til onsdag
Tlf: 996 93 381
E - post: else@steinjonassen.no

Hilde - mandag til fredag
Tlf: 906 74 847
E - post: hilde.lindtveit@gmail.com

Dagsenter

Dagsenteret er åpent som vanlig

Tannklinikken

Tannhelsetjenesten i Agder har alle sine tannklinikker åpne. Klinikkene er i gang med tannhelsekontroller og tannbehandling, men færre pasienter får time enn ved normal drift. 

For mer informasjon se tannklinikkens nettside.