Tiltak - kultur, fritid og hytter

Oppdateringslogg - Tiltak - kultur, fritid og hytter

Oppdateringslogg

15.05.20 - Lagt til lenke "Generell informasjon til bedrifter og arrangører"
08.05.20 - Oppdatert info om gradvis gjenåpning i forhold til idrettshall, bibliotek og arrangementer.
30.04.20 - Oppdatert info om arrangementer med inntil 50 personer, fra 7. mai
27.04.20 - Oppdatert info om at større arrangementer er forbud fram til 1. september
21.04.20 - Oppdatert info under "fritidsreiser og opphold i kommunen" etter gjeldende forskrifter etter 20. april.
07.04.20 - Endret teksten under '"Fritidsreiser og opphold i kommunen" jamfør regjeringens vedtak den 7.4
03.04.20 - Lagt til punkt "Drive - in" arrangementer
02.04.20 - Lagt til punkt "Aktiviteter for barn og familier"og lagt til presiseringer om regler for "Fritidsreiser og opphold i kommunen"

 

Gradvis gjenåpning

Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan dette blir hos oss.

  • Vegårshei bibliotek - åpner igjen for besøk tirsdag 12. mai i betjent åpningstid
  • Vegårsheihallen - åpnes ikke for bruk før tidligst ved skolestart i august.
  • Bygdekinoen - har vi ikke noe informasjon om enda.

Vegårshei kommune ber fortsatt alle om å følge myndighetens oppfordringer om god håndhygiene og avstand for begrense spredning av smitten av viruset.

Arrangementer

Det er et forbud mot større arrangementer som samler over 500 mennesker til 1. september.

Arrangementer på offentlige steder på inntil 50 personer, er mulig fra 7. mai. Det må være mulig å holde en meters avstand til andre personer på arrangementene, og arrangør må ha oversikt over hvem som er til stede

Fra 15. juni åpnes det for arrangementer fra 50 til maks 200 personer.

Hvis du har spørsmål om arrangementer og tilbud som arrangeres av andre enn kommunen, ta kontakt med arrangøren. 

Skal du arrangere noe?

Se vår generelle informasjon til bedrifter/arrangører.

Kultur, fritid og hytter

Fritidsreiser og opphold i kommunen - Hva gjelder for hytte, fritidseiendom, bobil, camping, studenter?

Det er fortsatt en nasjonal anbefaling å redusere fritidsreiser fram til 1. juni.

Du kan dra på hytta eller fritidseiendommen, men ved fritidsreiser er det viktig å holde seg til de generelle smittevernrådene.

Er du syk skal du ikke reise på hytta eller på andre fritidsreiser. Da skal du være hjemme.

Du finner oppdaterte retningslinjer for reiser på helsedirektoratet.no

Studenter

Er du student kan du reise hjem til familien din i fritiden. Husk å reise på måter som gjør at man kan holde avstand til andre, og følg ellers de smittevernrådene som er gitt.

Barn som har flere hjem

Barn som har flere hjem kan reise til, og bo hos sin foresatte i Vegårshei i helger/fritid. Husk å reise på måter som gjør at man kan holde avstand til andre, og følg ellers de smittevernrådene som er gitt.

Bibliotek - gjenåpning

Vegårshei bibliotek gjenåpner 12. mai i bibliotekets betjente åpningstid.

Det er også mulig med fjernlån igjen og Sonja hjelper også til med veiledning om tilgjengelige digitale bibliotektjenester.

Meråpent bibliotek er inntil videre stengt og arrangementer er avlyst.

Når du besøker biblioteket så husk å holde avstand og følg de generelle smitteverns reglene.

Informasjon om hvordan du kan låne bøker

"Drive - in" arrangemeneter

Vi har fått spørsmål om hvordan vi stiller oss til «Drive - in» arrangementer. Her er det ingen nasjonale føringer, men om slike arrangementer skal finne sted må arrangøren vurdere om dette vil komme i konflikt med smittevernreglene eller andre lover/føringer. For eksempel støy.

Ta gjerne kontakt med kommuneoverlegen Cornelia Gåskjenn eller kommunen ved spørsmål rundt dette.

Aktiviteter for barn og hele familien

Kommunes fysioterapeut har samlet en del forslag til aktiviteter for barn og hele familien. Her er aktiviteter som passer på tur, ute og inne. Sjekk det ut da vel!

Aktiviteter for barn og hele familien.

Faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt på fritidseiendom

Begrenset bruksmulighet for en periode gir ikke grunnlag for lettelser i eiendomsskatten. Eiendomsskatten er en objektskatt. Det er objektets verdi som bestemmer skattegrunnlaget, ikke eierens bruksmulighet.

For vann- og avløpstjenester leveres disse til selvkost, dvs. at brukerne betaler det som det koster å levere tjenesten. Vedtatte gebyrer gjelder, selv om utenforliggende hendelser umuliggjør bruken av fritidseiendommen. Det er ikke vann- og avløpstjenestene som er årsak til at fritidseiendommene ikke kan brukes som normalt.

Norge og mange andre land i verden befinner seg nå i en situasjon med ett hovedfokus, å bekjempe smittespredningen av koronaviruset. I en slik situasjon og dugnad vil de fleste bli påført ulemper, utgifter eller reduserte inntekter. Det å ikke kunne benytte fritidseiendom som normalt i en annen kommune enn hjemkommunen er en slik ulempe, som må påregnes i den situasjonen.

Konfirmasjoner og kirkelige seremonier

Konfirmasjonen i kirka er utsatt til 20. september.

Mer informasjon om kirkelige seremonier.

Informasjon - Guds menighet